Giới Thiệu

Debian luôn được phát triển. Bản phát hành gần đây nhất là Debian 11.5. Nó (hiện) cũng được gọi là ổn định hoặc với tên mật "Bullseye".

Mỗi phiên bản tương xứng với một kho phần mềm (ít nhất một kho cho từng kiến trúc CPU).

Tại bất kì thời điểm nào, luôn có một bản Debian ổn định, và luôn được hỗ trợ bởi đội An Ninh của Debian. Khi một bản ổn định mới được phát hành, đội an ninh vẫn sẽ hỗ trợ cho bản trước đó thêm khoảng một năm nữa, trong khi bọn họ hỗ trợ cho bản mới/hiện hành. Chỉ có bản ổn định là được khuyên dùng cho trường hợp sản xuất.

Có hai kho phần mềm chính luôn được phát triển và cập nhật đó là bản không ổn định và bản thử nghiệm trong giai đoạn phát triển bản ổn định tiếp theo. Các gói mới nhất luôn được đưa vào kho không ổn định (và luôn được mang tên mật là "Sid"). Các gói được sao chép tự động từ kho không ổn định sang kho thử nghiệm khi chúng đạt đủ điều kiện như không còn những lỗi phát-hành-nghiêm-trọng, và các phụ thuộc được thoả mãn bởi các gói khác trong kho thử nghiệm.

Lựa Chọn

Người dùng cuối nên chọn dùng kho ổn định hoặc thử nghiệm. Ổn định được khuyên dùng cho các trường hợp yêu cầu độ ổn định và an ninh cấp sản xuất (máy hầu, tường lửa v.v.) và cũng được khuyên dùng cho những người mới biết đến Linux. Thử nghiệm được khuyên dùng đối với những người dùng cấp tiến muốn có phần mềm mới nhất trên máy tính bàn của họ và có khả năng báo cáo và sửa lỗi để giúp Debian.

Lựa chọn một bản phát hành bàn về những ưu và nhược điểm khi chọn một trong những bản phát hành. Và sơ lược về phần mềm của Debian ổn định mô tả những cách để làm tăng hoặc nối rộng các phạm vi của kho Debian ổn định với những phần mềm mới hơn.

Chương kho Debian FTP của Debian FAQ còn cung cấp nhiều thông tin hơn nữa.

Bản Phát Hành Hiện Hành / Các Kho Phần Mềm

Thêm nữa:

Phân phối Sản Xuất

Phiên Bản

Tên Mật

Ngày Phát Hành

Ngày Hết Hạn

NHH LTS

NHH ELTS

13

Trixie

12

Bookworm

11

Bullseye

2021-08-14

10

Buster

2019-07-06

~2022-08

9

Stretch

2017-06-17

2020-07-06

2022-06-30

2027-06-30

8

Jessie

2015-04-25

2018-06-17

2020-06-30

2025-06-30

7

Wheezy

2013-05-04

2016-04-25

2018-05-31

~2020-06-30

6.0

Squeeze

2011-02-06

2014-05-31

2016-02-29

5.0

Lenny

2009-02-14

2012-02-06

4.0

Etch

2007-04-08

2010-02-15

3.1

Sarge

2005-06-06

2008-03-31

3.0

Woody

2002-07-19

2006-06-30

2.2

Potato

2000-08-15

2003-06-30

2.1

Slink

1999-03-09

2000-09-30

2000-10-30

2.0

Hamm

1998-07-24

-

1.3

Bo

1997-07-02

-

1.2

Rex

1996-12-12

-

1.1

Buzz

1996-06-17

-

0.93R6

1995-10-26

-

0.93R5

~1995-03-01

-

0.91

~1994-01-01

-

Lưu ý: NHH của phiên bản ổn định là ngày của bản ổn định kế tiếp cộng một năm. Ví dụ, Debian bullseye ("buster +1") được phát hành vào ngày 2021-08-14 vậy nên NHH của Debian buster là vào khoảng 2022-08.

Ghi chú: phiên bản số (như 7.1 và 7.2) được thông cáo chi tiết trên từng trang của mỗi bản phát hành.

Thống kê của các phiên bản

Phiên Bản

Tên Mật

Thời gian tĩnh

Thời gian từ bản trước

Thời gian từ bản kế tiếp đến NHH

Tổng thời gian lưu hành

1.2

Rex

178 days

1.3

Bo

175 days

2.0

Hamm

171 days

414 days

2.1

Slink

125 days

228 days

76 days

601 days

2.2

Potato

212 days

525 days

346 days

1049 days

3.0

Woody

383 days

703 days

389 days

1442 days

3.1

Sarge

34 days

1053 days

357 days

1028 days

4.0

Etch

258 days

671 days

366 days

1044 days

5.0

Lenny

202 days

678 days

365 days

1087 days

6.0

Squeeze

184 days

722 days

391 days

1209 days

7.0

Wheezy

308 days

818 days

366 days

1087 days

8.0

Jessie

171 days

721 days

365 days

1149 days

9.0

Stretch

224 days

784 days

366 days

1115 days

10.0

Buster

185 days

749 days

11.0

Bullseye

28 days

770 days

Trong bảng thống kê phía trên, dữ liệu theo theo sát xu hướng "hiện tại" được quang màu lục. Những điểm rút ra được từ dữ liệu của các bản phát hành của Debian "thông thường" đó là:

http://debian.semistable.com/releases.gif

Quy Trình

Đây là biểu thị mô tả đường di chuyển của các gói giữa các kho lưu trữ:

https://salsa.debian.org/debian/package-cycle/raw/master/package-cycle.svg

Tham khảo thêm các phần mềm vận hành kho lưu trữ này.

Tên Mật

Bản phát hành của nhà phân phối Debian có tên theo số phiên bản truyền thống và tên mật dựa theo các nhân vật từ bộ phim "Toy Story" (1995) của Pixar/Disney. Sid, như bạn biết, là thằng hàng xóm phá hỏng tất cả đồ chơi. Thêm nữa, tên mật cho kho phần mềm Thí Nghiệm là RC-Buggy, là cái xe đồ chơi của Andy, và là trò giễu giữa hai từ 'Release Critical' (Lỗi Phát Hành Nghiêm Trọng) và 'Remote Control' (Điều Khiển Từ Xa (với quyền root)).

Tham Khảo Thêm

Các trang Bách Khoa

Tất cả các trang bách khoa về các bản phát hành của Debian:


CategoryRelease