Debian là một hệ điều hành (HĐH) tự do cho máy tính của bạn. HĐH là một tổ hợp trương trình và các công cụ căn bản cho phép máy tính của bạn vận hành. Debian sử dụng nhân Linux (nhân là cái phần lõi của HĐH), nhưng đa số công cụ căn bản là từ dự án GNU. Vậy nên chúng ta gọi Debian là hệ điều hành Debian GNU/Linux, để ghi nhận công lao của tất cả các đơn vị đã kì công sáng lập. Debian GNU/Linux cung ứng vượt xa định nghĩa của một HĐH --- nó đi kèm với một loạt các ứng dụng rất đa dạng. Có hơn 51000 gói (packages), phần mềm được xây sẵn với định dạng gọn gàng để tiện cho việc cài đặt vào máy của bạn.

Có phải bạn mới biết đến GNU/Linux? Tìm nơi bắt đầu là một trở ngại lớn! Có rất nhiều chỗ để bắt đầu và rất nhiều thông tin dễ làm bạn rối não. Trang wiki này và những trang mạng phía dưới là những nơi rất tốt để bạn bắt đầu tìm hiểu:

Cách cài đặt Debian

Tham khảo ?vi/DebianInstall

Đường dẫn khác


CategoryPortal