Dự án Debian chính thức được sáng lập bởi Ian Murdock vào ngày 16 tháng 8 năm 1993 (thông báo, hình bản in bởi Ian Murdock). Thời điểm đó, toàn bộ khái niệm về "đơn vị phân phối" Linux còn rất mới. Ian muốn Debian đơn vị phân phối được giữ mở, trên tinh thần của Linux và GNU (đọc cái này Tuyên Ngôn Debian để biết thêm chi tiết). Sự sáng lập của Debian được tài trợ bởi dự án FSF GNU trong vòng một năm (thg 11 năm 1994 đến thg 11 năm 1995).

Ý đồ thành lập Debian là được xây dựng một cách tỉ mỉ và cẩn thận, và được bảo trì và hỗ trợ với sự trân trọng tương đương. Nó xuất phát từ một nhóm hacker Phần Mềm Tự Do nhỏ, thân thiết, và dần lớn lên trở thành một cộng đồng bao gồm các nhà phát triển và người dùng có tổ chức tốt.

Ở thời điểm bắt đầu, Debian chỉ là đơn vị phân phối mở để cho các nhà phát triển và người dùng cùng đóng góp. Nó hiện vẫn là nhà phân phối Linux mấu chốt mà không phải là một doanh nghiệp. Nó là dự án lớn duy nhất với hiến pháp, hợp đồng xã hội, và những văn bản chính sách để tổ chức dự án. Debian cũng là đơn vị phân phối duy nhất mà được "gói siêu vi" theo thông tin phụ thuộc chi tiết chú tâm đến những mối quan hệ liên-gói để đảm bảo hệ thống được xuyên suốt qua các bản nâng cấp.

Để đảm bảo giữ vững được tiêu chuẩn chất cao, Debian hoạt động theo một bộ chính sách và thủ tục mở rộng cho việc gói và bàn giao phần mềm. Những tiêu chuẩn này được minh chứng qua các công cụ, sự tự động hoá, và những tài liệu chỉ ra cách áp dụng tất cả các yếu tố của Debian theo cách mở và rõ ràng...

Tham khảo

Lịch sử bàn tròn Debian xảy ra trong DebConf4 (bản HTML).


CategoryQuickIntroduction