Differences between revisions 5 and 7 (spanning 2 versions)
Revision 5 as of 2021-09-22 17:12:52
Size: 6931
Editor: ?jet
Comment: minor changes
Revision 7 as of 2021-09-29 13:08:03
Size: 7783
Editor: AndMizyk
Comment: sync with en version rev.42
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DebianJessie|English]] - [[fr/DebianJessie|Français]] - [[it/DebianJessie|Italiano]] - [[es/DebianJessie|Español]] - [[sv/DebianJessie|Svenska]] - [[ru/DebianJessie|Русский]] - Українська -~ ~-[[uk/DebianWiki/EditorGuide#translation|Переклад(и)]]: [[DebianJessie|English]] - [[es/DebianJessie|Español]] - [[fr/DebianJessie|Français]] - [[it/DebianJessie|Italiano]] - [[ru/DebianJessie|Русский]] - [[sv/DebianJessie|Svenska]] - Українська -~
Line 4: Line 4:
[[DebianReleases|Debian Releases]] > Debian Jessie [[uk/DebianReleases|Випуски Debian]] > Debian Jessie
Line 6: Line 6:
{{{#!wiki warning
Under construction
}}}

'''Jessie''' — це кодова назва розробки Debian 8. Jessie отримав довгострокову підтримку [[LTS|Long-Term-Support]] від 2018-06-17. Його замінив Debian '''[[DebianStretch|Stretch]]''' у 2017-06-17.

'''Jessie''' — це кодова назва розробки Debian 8. Jessie отримав довгострокову підтримку [[LTS|Long-Term-Support]] від 2018-06-17. Його замінив Debian '''[[uk/DebianStretch|Stretch]]''' у 2017-06-17.
Line 20: Line 18:
 * 2013-10-13: Jessie freeze date [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2013/10/msg00004.html|announced]]
 * 2014-08-13: Jessie installer beta 1 [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2014/20140813|released]]
 * 2014-10-05: Jessie installer beta 2 [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2014/20141005|released]]
 * 2014-11-05: Jessie freeze [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2014/11/msg00003.html|Debian 8.0 "Jessie" is frozen]]
 * 2015-01-26: Jessie installer RC1 [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150126|released]]
 * 2015-03-27: Jessie installer RC2 [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150327|released]]
 * 2015-03-31: Jessie target release date [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00016.html|announced]]
 * 2015-04-19: Jessie installer RC3 [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150419|released]]
 * 2013-10-13: [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2013/10/msg00004.html|Анонсовано]] дату замороження Jessie
 * 2014-08-13: [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2014/20140813|Вихід]] інсталятора Jessie версії beta 1
 * 2014-10-05: [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2014/20141005|Вихід]] інсталятора Jessie версії beta 2
 * 2014-11-05: Замороження Jessie [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2014/11/msg00003.html|Debian 8.0 "Jessie" заморожено]]
 * 2015-01-26: [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150126|Вихід]] інсталятора Jessie версії RC1
 * 2015-03-27: [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150327|Вихід]] інсталятора Jessie версії RC2
 * 2015-03-31: [[https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2015/03/msg00016.html|Анонсовано]] дату випуску Jessie
 * 2015-04-19: [[https://www.debian.org/devel/debian-installer/News/2015/20150419|Вихід]] інсталятора Jessie версії RC3
Line 30: Line 28:
 * 2015-04-25: '''Перший випуск:''': 8.0 ([[http://www.debian.org/News/2015/20150426|повідомлення для преси]])  * 2015-04-25: '''Перший випуск''': 8.0 ([[http://www.debian.org/News/2015/20150426|повідомлення для преси]])
Line 39: Line 37:
 * 2016-06-17: Jessie стає [[uk/DebianOldStable|старим стабільним]]. ~-(бо вийшов новий стабільний: [[DebianStretch|Debian Stretch]])-~  * 2017-06-17: Jessie стає [[uk/DebianOldStable|старим стабільним]]. ~-(бо вийшов новий стабільний: [[uk/DebianStretch|Debian Stretch]])-~
Line 42: Line 40:
 * 2018-05-18: Long-Term-Support announced ([[https://www.debian.org/security/2018/dsa-4205|security advisory]]).  * 2018-05-18: Анонсовано про Long-Term-Support для дистрибутиву ([[https://www.debian.org/security/2018/dsa-4205|security advisory]]).
Line 46: Line 44:
 ''work in progress'', Read "Bits from the release teams" [[https://release.debian.org/|emails]] and [[https://release.debian.org/jessie/arch_qualify.html|arch_qualify page]]
  * З'явилася підтримка двох нових архітектур: arm64 та ppc64el,
  * Підтримка трьох інших архітектур була
вилучена: s390 (31-бітова була вилучена, її замінила s390x), sparc та ia64.
 ''робота в процесі'', Читайте "Bits from the release teams" [[https://release.debian.org/|листування]] і [[https://release.debian.org/jessie/arch_qualify.html|сторінку arch_qualify]]
  * Додано дві архітектури: arm64 і ppc64el, і три вилучено: s390 (31-бітова була вилучена, її замінила s390x), sparc та ia64.
Line 58: Line 55:
 * [[DebianGnome|Gnome]] 3.14, [[DebianKDE|KDE]] 4.14, [[Xfce|Xfce]] 4.10  * [[DebianGnome|Gnome]] 3.14, [[DebianKDE|KDE]] 4.14, [[uk/Xfce|Xfce]] 4.10
Line 61: Line 58:
''Expected version, as of 2015-09-08'' ''Очікувані версії станом на 2015-09-08''
Line 69: Line 66:
== FAQ ==
 Q) Хто з ''Історії іграшок'' називаєтся Jessie? :: She's the cowgirl modeled after the character on the fictional television show Woody's Roundup ~-(дивись у [[WikiPedia:Jessie_(Toy_Story)|Вікіпедії]], [[WikiPedia:File:Jessie_(Toy_Story).png|picture]])-~
 Q) Де брати пакунки для jessie? :: At this time (April 2019), jessie-backports have been archived, jessie-updates has been deleted (all proposed updates were moved into main long ago), and only partial security support remains. Використовуйте наступні джерела для :
== ЧаП ==
 П) Хто з ''Історії іграшок'' називаєтся Jessie? :: Це пастушка, виготовлена за зразком персонажа з вигаданої телевізійної програми Woody's Roundup ~-(дивіться у [[WikiPedia:Jessie_(Toy_Story)|Вікіпедії]], [[WikiPedia:File:Jessie_(Toy_Story).png|зображення]])-~
 П) Де брати пакунки для jessie? :: На даний час (квітень 2019), jessie-backports переміщено до архіву, jessie-updates вилучено (всі запропоновані оновлення переміщено до основного репозиторію), частково досі надаються оновлення безпеки. Наступні джерела можуть використовуватися для отримання доступу до пакетної бази:
Line 76: Line 73:
 If you need backports, first be warned that these are '''archived''' and '''no longer being updated'''; they may have security bugs or other major issues. They are not supported in any way.  Якщо Вам потрібні пакунки з backports, то зверніть увагу, що вони вже '''заархівовані''' і '''більше не оновлюються'''; вони можуть мати вади безпеки або інші основні проблеми. Вони не підтримуються ні в який спосіб.
Line 80: Line 77:
 The jessie-backports Release file's validation key is also expired, and will not be renewed or replaced. You will need to tell apt to disregard this expired key. Один із способів зробити це - додати наступний параметер  Ключ перевірки для випуску файлів jessie-backports вже застарів і не буде поновлятися чи замінюватися. Вам потрібно повідомити apt, щоб ігнорувати цей застарілий ключ. Один із способів зробити це — додати наступний параметер
Line 88: Line 85:
  * [[uk/DebianWheezy|Debian Wheezy]] — наступний дистрибутив.   * [[uk/DebianWheezy|Debian Wheezy]] — попередній дистрибутив.
Line 92: Line 89:

Переклад(и): English - Español - Français - Italiano - Русский - Svenska - Українська


Випуски Debian > Debian Jessie


Jessie — це кодова назва розробки Debian 8. Jessie отримав довгострокову підтримку Long-Term-Support від 2018-06-17. Його замінив Debian Stretch у 2017-06-17.

Зараз це архівна версія дистрибутиву відповідно до Офіційної інформації про випуски Debian.

Життєвий цикл Debian Jessie

До виходу

Вихід і оновлення

Архітектури

  • робота в процесі, Читайте "Bits from the release teams" листування і сторінку arch_qualify

    • Додано дві архітектури: arm64 і ppc64el, і три вилучено: s390 (31-бітова була вилучена, її замінила s390x), sparc та ia64.

Нові можливості

Дивіться Нове в Jessie

Пакунки і версії

  • apt: 1.0.9.8.1
  • kernel: Linux 3.16
  • gcc: 4.9
  • Gnome 3.14, KDE 4.14, Xfce 4.10

  • libc: libc6 2.19-18
  • X-server: Xorg 7.7

Очікувані версії станом на 2015-09-08

Посилання

ЧаП

П) Хто з ''Історії іграшок'' називаєтся Jessie?

Це пастушка, виготовлена за зразком персонажа з вигаданої телевізійної програми Woody's Roundup (дивіться у Вікіпедії, зображення)

П) Де брати пакунки для jessie?
На даний час (квітень 2019), jessie-backports переміщено до архіву, jessie-updates вилучено (всі запропоновані оновлення переміщено до основного репозиторію), частково досі надаються оновлення безпеки. Наступні джерела можуть використовуватися для отримання доступу до пакетної бази:
deb http://deb.debian.org/debian/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main

Якщо Вам потрібні пакунки з backports, то зверніть увагу, що вони вже заархівовані і більше не оновлюються; вони можуть мати вади безпеки або інші основні проблеми. Вони не підтримуються ні в який спосіб.

deb http://archive.debian.org/debian/ jessie-backports main
Ключ перевірки для випуску файлів jessie-backports вже застарів і не буде поновлятися чи замінюватися. Вам потрібно повідомити apt, щоб ігнорувати цей застарілий ключ. Один із способів зробити це — додати наступний параметер
Acquire::Check-Valid-Until false;

у файлі /etc/apt/apt.conf.

Див. також:


CategoryRelease