Differences between revisions 37 and 38
Revision 37 as of 2017-08-30 20:21:09
Size: 6456
Editor: Diego Alonso
Comment: changed from "#language en" to "tr"
Revision 38 as of 2019-07-07 11:20:04
Size: 6456
Editor: AlbanVidal
Comment: Update banner to buster
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2017/20170617|{{attachment:FrontPage/softWaves_wiki_banner_v3.png|Debian 9 "Stretch" Yayımlandı}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> <<BR>>(<<DebianCodename(stable)>>) Yayımlandı'''<<BR>>'''2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Releases]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Kurulum klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Dağıtım notları]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Farkında olmanız gereken sorunlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Bilinen hatalar]]|| ||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2019/20190706|{{attachment:FrontPage/10-buster-wiki-banner-02.png|Debian 10 "buster" Yayımlandı}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> <<BR>>(<<DebianCodename(stable)>>) Yayımlandı'''<<BR>>'''2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Releases]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Kurulum klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Dağıtım notları]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Farkında olmanız gereken sorunlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Bilinen hatalar]]||

Debian 10 "buster" Yayımlandı


2022-03-26: Debian 11.3
(bullseye) Yayımlandı

2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) Yayımlandı
2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı

Debian Releases
İndir
Kurulum klavuzu
Dağıtım notları
Neler yeni (i386)
Yükseltme notları (i386)
Farkında olmanız gereken sorunlar (i386)
Bilinen hatalarDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Haberler
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Giriş
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Yükleme
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Topluluk

Kullanıcılar
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Masaüstü
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Yazılım
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Donanım
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Paket Yönetimi

Yönetim
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Sistem Yönetimi
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Ağ Servisleri
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Komut Tabanlı Arabirim

Geliştiriciler
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debian Geliştirmesi
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programlama
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Araçlar

Bu wiki Debian projesi için destek ve dökümantasyon niteliğindedir. Daha iyi olabilmesi için herkes tarafından değiştirilebilir ve yardımınıza ihtiyacımız var.

Yolunuzu bulun: Sayfa Arama | Kelimeler | Başlıklar | Son Değişiklikler | Rastgele Sayfa

Eğer bu wikiyi yöneten kişilerle irtibat kurmak istiyorsanız DebianWiki/Contact sayfasına bakınız. Wiki göç durumu.