Differences between revisions 34 and 37 (spanning 3 versions)
Revision 34 as of 2015-06-12 08:53:00
Size: 6436
Editor: OnurAslan
Comment: Update Debian versions of Turkish Frontpage
Revision 37 as of 2017-08-30 20:21:09
Size: 6456
Editor: Diego Alonso
Comment: changed from "#language en" to "tr"
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
#language en #language tr
Line 8: Line 8:
### 
### The most common reason people edit this page seems to 
###
### The most common reason people edit this page seems to
Line 27: Line 27:
### $SOME_PROGRAM in Debian, don't slap a link to it onto the  ### $SOME_PROGRAM in Debian, don't slap a link to it onto the
Line 46: Line 46:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2015/20150426|{{attachment:FrontPage/roundedjessie.png|Debian 8 Yayımlandı|width=800, height=120}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> <<BR>>(Jessie) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2014-07-19: Debian <<DebianVersion(oldstable)>> Güncelleme Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Releases]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Kurulum klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Dağıtım notları]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Farkında olmanız gereken sorunlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Bilinen hatalar]]||
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top">||
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top"><<BR>><<BR>>||
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2017/20170617|{{attachment:FrontPage/softWaves_wiki_banner_v3.png|Debian 9 "Stretch" Yayımlandı}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> <<BR>>(<<DebianCodename(stable)>>) Yayımlandı'''<<BR>>'''2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Releases]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Kurulum klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Dağıtım notları]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Farkında olmanız gereken sorunlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Bilinen hatalar]]||
||<style="border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top">||
||<style="border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top"><<BR>><<BR>>||
Line 56: Line 56:
||||||||<tablestyle="width: 100%;line-height: 2em; font-size: .7em; background:#cd6060; vertical-align: top">||
||<
style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[News|Haberler]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[DebianIntroduction|Giriş]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[QuickInstall|Yükleme]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[Community|Topluluk]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Kullanıcılar'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[DesktopEnvironment|Masaüstü]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[Software|Yazılım]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[Hardware|Donanım]] <<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[PackageManagement|Paket Yönetimi]] <<BR>> ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Yönetim'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[SystemAdministration|Sistem Yönetimi]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[Network|Ağ Servisleri]]<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[CommandLineInterface|Komut Tabanlı Arabirim]] ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Geliştiriciler'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[DebianDevelopment|Debian Geliştirmesi]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[ProgrammingLanguage|Programlama]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[ProgrammingApplication|Araçlar]]||
||||||||<tablestyle="width: 100%;line-height: 2em; font-size: .9em; background:#557a80; vertical-align: top" style="border:3pt solid #557a80;">||
||<style="b
ackground:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[News|Haberler]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[DebianIntroduction|Giriş]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[QuickInstall|Yükleme]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[Community|Topluluk]] <<BR>>||<style="background:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Kullanıcılar'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[DesktopEnvironment|Masaüstü]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[Software|Yazılım]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[Hardware|Donanım]] <<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[PackageManagement|Paket Yönetimi]] <<BR>> ||<style="background:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Yönetim'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[SystemAdministration|Sistem Yönetimi]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[Network|Ağ Servisleri]]<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[CommandLineInterface|Komut Tabanlı Arabirim]] ||<style="background:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Geliştiriciler'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[DebianDevelopment|Debian Geliştirmesi]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[ProgrammingLanguage|Programlama]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[ProgrammingApplication|Araçlar]]||

Debian 9 "Stretch" Yayımlandı


2023-07-22: Debian 12.1
(bookworm) Yayımlandı

2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) Yayımlandı
2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı

Debian Releases
İndir
Kurulum klavuzu
Dağıtım notları
Neler yeni (i386)
Yükseltme notları (i386)
Farkında olmanız gereken sorunlar (i386)
Bilinen hatalarDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Haberler
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Giriş
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Yükleme
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Topluluk

Kullanıcılar
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Masaüstü
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Yazılım
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Donanım
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Paket Yönetimi

Yönetim
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Sistem Yönetimi
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Ağ Servisleri
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Komut Tabanlı Arabirim

Geliştiriciler
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debian Geliştirmesi
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programlama
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Araçlar

Bu wiki Debian projesi için destek ve dökümantasyon niteliğindedir. Daha iyi olabilmesi için herkes tarafından değiştirilebilir ve yardımınıza ihtiyacımız var.

Yolunuzu bulun: Sayfa Arama | Kelimeler | Başlıklar | Son Değişiklikler | Rastgele Sayfa

Eğer bu wikiyi yöneten kişilerle irtibat kurmak istiyorsanız DebianWiki/Contact sayfasına bakınız. Wiki göç durumu.