Differences between revisions 33 and 34
Revision 33 as of 2013-05-06 07:48:53
Size: 6320
Editor: alorak
Comment:
Revision 34 as of 2015-06-12 08:53:00
Size: 6436
Editor: OnurAslan
Comment: Update Debian versions of Turkish Frontpage
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2013/20130504|{{attachment:FrontPage/bannerwheezy.png|Debian 7.0 Released|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-05-05: Debian 7.0.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Güncellemesi Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Sürümleri]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Yükleme klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Sürüm notları]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Squeeze için haberdar olmanız gereken durumlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Hatalar]]|| ||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2015/20150426|{{attachment:FrontPage/roundedjessie.png|Debian 8 Yayımlandı|width=800, height=120}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> <<BR>>(Jessie) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2014-07-19: Debian <<DebianVersion(oldstable)>> Güncelleme Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Releases]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Kurulum klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Dağıtım notları]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Farkında olmanız gereken sorunlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Bilinen hatalar]]||
Line 49: Line 49:

Debian 8 Yayımlandı


2022-03-26: Debian 11.3
(Jessie) Yayımlandı

2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) Yayımlandı
2014-07-19: Debian 10.12 Güncelleme Yayımlandı
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı

Debian Releases
İndir
Kurulum klavuzu
Dağıtım notları
Neler yeni (i386)
Yükseltme notları (i386)
Farkında olmanız gereken sorunlar (i386)
Bilinen hatalarDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Haberler
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Giriş
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Yükleme
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Topluluk

Kullanıcılar
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Masaüstü
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Yazılım
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Donanım
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Paket Yönetimi

Yönetim
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Sistem Yönetimi
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Ağ Servisleri
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Komut Tabanlı Arabirim

Geliştiriciler
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debian Geliştirmesi
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programlama
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Araçlar

Bu wiki Debian projesi için destek ve dökümantasyon niteliğindedir. Daha iyi olabilmesi için herkes tarafından değiştirilebilir ve yardımınıza ihtiyacımız var.

Yolunuzu bulun: Sayfa Arama | Kelimeler | Başlıklar | Son Değişiklikler | Rastgele Sayfa

Eğer bu wikiyi yöneten kişilerle irtibat kurmak istiyorsanız DebianWiki/Contact sayfasına bakınız. Wiki göç durumu.