Differences between revisions 31 and 32
Revision 31 as of 2013-04-06 12:41:58
Size: 6268
Editor: alorak
Comment:
Revision 32 as of 2013-05-05 06:52:26
Size: 6325
Editor: alorak
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2011/20110205a|{{attachment:FrontPage/bannersqueeze.jpg|Debian 6.0 Yayımlandı|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Güncellemesi Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Sürümleri]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Yükleme klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Sürüm notları]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Squeeze için haberdar olmanız gereken durumlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Hatalar]]|| ||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2013/20130504|{{attachment:FrontPage/bannersqueeze.jpg|Debian 7.0 Yayımlandı|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-05-05: Debian 7.0.0 (Wheezy) Yayımlandı'''<<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Güncellemesi Yayımlandı'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debian Sürümleri]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|İndir]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Yükleme klavuzu]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Sürüm notları]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Neler yeni]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Yükseltme notları]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Squeeze için haberdar olmanız gereken durumlar]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Hatalar]]||

Debian 7.0 Yayımlandı


2013-05-05: Debian 7.0.0 (Wheezy) Yayımlandı
2013-02-23: Debian 6.0.7 Güncellemesi Yayımlandı
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Yayımlandı

Debian Sürümleri
İndir
Yükleme klavuzu
Sürüm notları
Neler yeni (i386)
Yükseltme notları (i386)
Squeeze için haberdar olmanız gereken durumlar (i386)
HatalarDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Haberler
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Giriş
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Yükleme
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Topluluk

Kullanıcılar
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Masaüstü
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Yazılım
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Donanım
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Paket Yönetimi

Yönetim
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Sistem Yönetimi
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Ağ Servisleri
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Komut Tabanlı Arabirim

Geliştiriciler
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debian Geliştirmesi
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programlama
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Araçlar

Bu wiki Debian projesi için destek ve dökümantasyon niteliğindedir. Daha iyi olabilmesi için herkes tarafından değiştirilebilir ve yardımınıza ihtiyacımız var.

Yolunuzu bulun: Sayfa Arama | Kelimeler | Başlıklar | Son Değişiklikler | Rastgele Sayfa

Eğer bu wikiyi yöneten kişilerle irtibat kurmak istiyorsanız DebianWiki/Contact sayfasına bakınız. Wiki göç durumu.