Differences between revisions 23 and 24
Revision 23 as of 2009-02-20 00:08:14
Size: 6870
Comment:
Revision 24 as of 2009-03-16 03:30:55
Size: 6946
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
||<style="text-align: center; width: 100%;border: 0px hidden">http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png|| ||<style="text-align: center; width: 100%;border: 0px hidden">{{http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{http://www.debian.org/Pics/debian.png}}||
Line 7: Line 7:
||'''[#news Haberler]'''||<^>'''Kullanıcılar İçin''' [[BR]] [#introduction Giriş] [[BR]] [#debiansystemdocumentation Belgeler] [[BR]] [#manual-howto Kullanım ve Nasıl] [[BR]] [#support Destek] [[BR]] [#articles Makaleler ve Klavuzlar] [[BR]] '''[#users dahası...]''' ||<^>'''Geliştiriciler İçin''' [[BR]] [:LowThresholdNmu:NMU Paketleri Listesi] [[BR]] [:Status/Unstable:Kararsız Durumu] [[BR]] [:Usability:Kullanılabilirlik] [[BR]] [#subprojects Altprojeler] [[BR]] '''[#developers dahası...]''' ||<^>'''Topluluk''' [[BR]] [:DebianEvents:Debian Etkinlikleri] [[BR]] [:DebianHistory:Debian Tarihi] [[BR]] [#community Topluluk Grupları] [[BR]] [:LocalGroups:Yerel Gruplar] [[BR]] [:MeetDebian:Konferanslar] [[BR]] '''[#community dahası...]''' ||<^>'''Meta''' [[BR]] [:About:Wiki hakkında] [[BR]] [:HelpContents:Yardım] [[BR]] || ||'''[[#news|Haberler]]'''||<^>'''Kullanıcılar İçin''' <<BR>> [[#introduction|Giriş]] <<BR>> [[#debiansystemdocumentation|Belgeler]] <<BR>> [[#manual-howto|Kullanım ve Nasıl]] <<BR>> [[#support|Destek]] <<BR>> [[#articles|Makaleler ve Klavuzlar]] <<BR>> '''[[#users|dahası...]]''' ||<^>'''Geliştiriciler İçin''' <<BR>> [[LowThresholdNmu|NMU Paketleri Listesi]] <<BR>> [[Status/Unstable|Kararsız Durumu]] <<BR>> [[Usability|Kullanılabilirlik]] <<BR>> [[#subprojects|Altprojeler]] <<BR>> '''[[#developers|dahası...]]''' ||<^>'''Topluluk''' <<BR>> [[DebianEvents|Debian Etkinlikleri]] <<BR>> [[DebianHistory|Debian Tarihi]] <<BR>> [[#community|Topluluk Grupları]] <<BR>> [[LocalGroups|Yerel Gruplar]] <<BR>> [[MeetDebian|Konferanslar]] <<BR>> '''[[#community|dahası...]]''' ||<^>'''Meta''' <<BR>> [[About|Wiki hakkında]] <<BR>> [[HelpContents|Yardım]] <<BR>> ||
Line 9: Line 9:
[[Include(template/AllLangs)]] <<Include(template/AllLangs)>>
Line 11: Line 11:
Bu wiki [http://www.debian.org Debian] projesinin destek ve belgeleme kaynağıdır. Tüm diğer wikiler gibi, bu wikide değiştirilebilir ve sizin değişikliklerinize açıktır. Eğer herhangi bişeye bakıyorsanız [:FindPage:arama] sayfasını deneyebilirsiniz.
||||<tablestyle="width: 90%">'''[:SpotLight:Gündem]: [:WhyDebian:Neden Debian]'''||<style="background-color: #E0E0FF;">"Neden Debian?", diye sorabirsiniz. Debian başka bir GNU/Linux dağıtımı ve Unix-benzeri işletim sistemidir. Diğerlerinden iyi yapan nedir? Neden Linux kullanmalıyım? [:WhyDebian:Neden Debian] hepsini açıklıyor.||
Bu wiki [[http://www.debian.org|Debian]] projesinin destek ve belgeleme kaynağıdır. Tüm diğer wikiler gibi, bu wikide değiştirilebilir ve sizin değişikliklerinize açıktır. Eğer herhangi bişeye bakıyorsanız [[FindPage|arama]] sayfasını deneyebilirsiniz.
||||<tablestyle="width: 90%">'''[[SpotLight|Gündem]]: [[WhyDebian|Neden Debian]]'''||<style="background-color: #E0E0FF;">"Neden Debian?", diye sorabirsiniz. Debian başka bir GNU/Linux dağıtımı ve Unix-benzeri işletim sistemidir. Diğerlerinden iyi yapan nedir? Neden Linux kullanmalıyım? [[WhyDebian|Neden Debian]] hepsini açıklıyor.||
Line 14: Line 14:
[[Anchor(news)]] <<Anchor(news)>>
Line 17: Line 17:
[[Include(FrontPageNewsFeed)]]
 [http://people.debian.org/~damog/wiki/feed.php http://people.debian.org/~damog/wiki/feed.png] Daha fazlası: [:PressCoverage2007:2007 Basın Bülteni] , [:PressCoverage2006:2006 Basın Bülteni]
<<Include(FrontPageNewsFeed)>>
 [[http://people.debian.org/~damog/wiki/feed.php|{{http://people.debian.org/~damog/wiki/feed.png}}]] Daha fazlası: [[PressCoverage2007|2007 Basın Bülteni]] , [[PressCoverage2006|2006 Basın Bülteni]]
Line 20: Line 20:
[[Anchor(users)]] <<Anchor(users)>>
Line 22: Line 22:
[[Anchor(introduction)]]
 * [:DebianIntroduction:Introduction to Debian] - Debian nedir? Debian'ı nereden bulabilirim?
 * [:WhyDebian:Why Debian?] - Diğer Unix/Linux'lerdense neden Debian?
 * [:DebianInstall:Installing Debian] - Debian'ı yüklemek ister misiniz?
[[Anchor(manual-howto)]]
 * [:Manual-Howto:Quickie: How-to Manual] - Debian'da program nasıl yüklenir ve ayarlanır? Adım adım.
[[Anchor(debiansystemdocumentation)]]
<<Anchor(introduction)>>
 * [[DebianIntroduction|Introduction to Debian]] - Debian nedir? Debian'ı nereden bulabilirim?
 * [[WhyDebian|Why Debian?]] - Diğer Unix/Linux'lerdense neden Debian?
 * [[DebianInstall|Installing Debian]] - Debian'ı yüklemek ister misiniz?
<<Anchor(manual-howto)>>
 * [[Manual-Howto|Quickie: How-to Manual]] - Debian'da program nasıl yüklenir ve ayarlanır? Adım adım.
<<Anchor(debiansystemdocumentation)>>
Line 30: Line 30:
    * [:DebianSystem#thedesktopandworkstation:Masaüstü ve İş istasyonu]
    * [:
DebianSystem#thecommandline:Komut Satırı]
    * [:DebianSystem#systemadministration:
Sistem Yöneticiliği]
    * [:
DebianSystem#gettingsoftwareintothesystem:Getting Software into the System]
[[
Anchor(support)]]
    * [[DebianSystem#thedesktopandworkstation|Masaüstü ve İş istasyonu]]
    * [[
DebianSystem#thecommandline|Komut Satırı]]
    * [[DebianSystem#systemadministration|
Sistem Yöneticiliği]]
    * [[
DebianSystem#gettingsoftwareintothesystem|Getting Software into the System]]
<<
Anchor(support)>>
Line 36: Line 36:
    * [:DebianHosting:Debian Hosting] - Bir Debian sunucusunun hızlıca çevrimiçi olmasını ister misiniz?
    * [:DebianSupport:Debian Support] - Yardım alabileceğiniz yerlerin bir listesi.
[[Anchor(articles)]]
    * [[DebianHosting|Debian Hosting]] - Bir Debian sunucusunun hızlıca çevrimiçi olmasını ister misiniz?
    * [[DebianSupport|Debian Support]] - Yardım alabileceğiniz yerlerin bir listesi.
<<Anchor(articles)>>
Line 40: Line 40:
    * ["DebianIRC"] - Debian sıkça sorulan sorular (SSS) Wiki
    * ["FromWindowsToDebian"] - Windows'tan debiana geçmek ister misiniz? Bu kılavuz tam size göre!
    * ["DebianReleases"] - Debian dağıtımları.
[[Anchor(developers)]]
    * [[DebianIRC]] - Debian sıkça sorulan sorular (SSS) Wiki
    * [[FromWindowsToDebian]] - Windows'tan debiana geçmek ister misiniz? Bu kılavuz tam size göre!
    * [[DebianReleases]] - Debian dağıtımları.
<<Anchor(developers)>>
Line 45: Line 45:
 * ["WhyDebianForDevelopers"] Debian programlama yetenekleriniz için bir ev mi?
 * ["HowToPackageForDebian"] Debian'a nasıl paket yapılır?
 * ["RepositoryLocal"] Yerel bir deponun kullanımı
 * ["PkgSplit"] Debian paketleri nasıl daha küçük paketlere ayrılır?
 * ["OngoingTransitions"] - Şuanki paket çevrileri hakkında bilgi.
 * ["Status/Unstable"] - Şuanki 'Kararsız' içindeki problemler.
 * ["LowThresholdNmu"] - Maintainere sahip olmayan paketler beklemeyebilir
 * ["ComaintainersAreWelcome"] - Yeniden paketleri maint edilmeyi kabul etmiş kişiler.
 * ["qa.debian.org"]
 * ["
DebianMachines"] - Debian geliştirici makinelerinin mimari-spesifik paketleme sorunları.
 * [http://mysite.verizon.net/kevin.mark/newdebian2.png DebianOverviewDiagram] [http://mysite.verizon.net/kevin.mark/newdebian2.dia DiaSource]- Debian gelişim diagramı.
 * [[WhyDebianForDevelopers]] Debian programlama yetenekleriniz için bir ev mi?
 * [[HowToPackageForDebian]] Debian'a nasıl paket yapılır?
 * [[RepositoryLocal]] Yerel bir deponun kullanımı
 * [[PkgSplit]] Debian paketleri nasıl daha küçük paketlere ayrılır?
 * [[OngoingTransitions]] - Şuanki paket çevrileri hakkında bilgi.
 * [[Status/Unstable]] - Şuanki 'Kararsız' içindeki problemler.
 * [[LowThresholdNmu]] - Maintainere sahip olmayan paketler beklemeyebilir
 * [[ComaintainersAreWelcome]] - Yeniden paketleri maint edilmeyi kabul etmiş kişiler.
 * [[qa.debian.org]]
 * [[
DebianMachines]] - Debian geliştirici makinelerinin mimari-spesifik paketleme sorunları.
 * [[http://mysite.verizon.net/kevin.mark/newdebian2.png|DebianOverviewDiagram]] [[http://mysite.verizon.net/kevin.mark/newdebian2.dia|DiaSource]]- Debian gelişim diagramı.
Line 59: Line 59:
 * [:DebianForNonCoderContributors:Programcı Omayanlar İçin Debian'a Katkı Sağlamak]  * [[DebianForNonCoderContributors|Programcı Omayanlar İçin Debian'a Katkı Sağlamak]]
Line 61: Line 61:
[[Anchor(subprojects)]] <<Anchor(subprojects)>>
Line 64: Line 64:
 * ["ArmEabiPort"] - Yeni [http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture ARM mimarisi] için için yaratılmış proje. ( Nedenini görmek için sayfaya bakınız )
 * ["XStrikeForce"] - Debian içindeki X Pencere Sistemi için beslenen paketler.
 * ["DebianDesktop"]
 * ["
DebianEdu"] - Eğitim için Özgür Yazılım.
 * ["DebianInstaller"] - Yükleme sisteminin geliştirilmesi.
 * DebianLive - Debian in a ["LiveCD"] or ["USB"] key; and use of DebianInstaller to install standard Debian into the ["harddisk"].
 * ["
DebianScience"] - Bilim araştırmaları için üzgür yazılım paketlenmesi.
 * ["DeMudi"] and DebianMultimedia - Özgür Müzil ve Ses Yazılımı
 * ["Embedded Debian"] - Küçük aygıtlar için Debian'ı build aracı.
 * ["Games/Development"] - Debian Oyun Takımı
 * ["Teams/TeXTaskForce"] - TeX sisteminin ve Debian TeX politikasının Debian için beslenmesi ve geliştirilmesi.
 * [http://pkg-grass.alioth.debian.org/cgi-bin/wiki.pl DebianGis] - Maintaining and packaging GIS related free tools and programs.
 * [[ArmEabiPort]] - Yeni [[http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture|ARM mimarisi]] için için yaratılmış proje. ( Nedenini görmek için sayfaya bakınız )
 * [[XStrikeForce]] - Debian içindeki X Pencere Sistemi için beslenen paketler.
 * [[DebianDesktop]]
 * [[
DebianEdu]] - Eğitim için Özgür Yazılım.
 * [[DebianInstaller]] - Yükleme sisteminin geliştirilmesi.
 * DebianLive - Debian in a [[LiveCD]] or [[USB]] key; and use of DebianInstaller to install standard Debian into the [[harddisk]].
 * [[
DebianScience]] - Bilim araştırmaları için üzgür yazılım paketlenmesi.
 * [[DeMudi]] and DebianMultimedia - Özgür Müzil ve Ses Yazılımı
 * [[Embedded_Debian]] - Küçük aygıtlar için Debian'ı build aracı.
 * [[Games/Development]] - Debian Oyun Takımı
 * [[Teams/TeXTaskForce]] - TeX sisteminin ve Debian TeX politikasının Debian için beslenmesi ve geliştirilmesi.
 * [[http://pkg-grass.alioth.debian.org/cgi-bin/wiki.pl|DebianGis]] - Maintaining and packaging GIS related free tools and programs.
Line 77: Line 77:
 * ["Java"] - Özgür java yazılımlarının derlenmesi.
 * ["I18n"] - Ulusallaştırma
 * ["L10n"] - Yerelleştirme
 * ["OctavePackaging"] - [http://www.octave.org Octave] ve add-onlarının paketlenmesi.
 * ["DebianWebSiteProject"] - Web sitesi yeniden tasarımı ve çalışmaları başlangıç sayfası.
[[Anchor(community)]]
 * ["
Utnubu"] - That is Ubuntu spelled backwards. The Utnubu subproject's main goal is to support Debian packagers (including non-DD's) with copying good things from Ubuntu to Debian.
 * [[Java]] - Özgür java yazılımlarının derlenmesi.
 * [[I18n]] - Ulusallaştırma
 * [[L10n]] - Yerelleştirme
 * [[OctavePackaging]] - [[http://www.octave.org|Octave]] ve add-onlarının paketlenmesi.
 * [[DebianWebSiteProject]] - Web sitesi yeniden tasarımı ve çalışmaları başlangıç sayfası.
<<Anchor(community)>>
 * [[
Utnubu]] - That is Ubuntu spelled backwards. The Utnubu subproject's main goal is to support Debian packagers (including non-DD's) with copying good things from Ubuntu to Debian.
Line 87: Line 87:
 * ["DebianHistory"] - Debian tarihi hakkında bilgi ve dosya toplama yeri.
 * ["DebianEvents"] - Debian projesine katılan insanların karıştığı etkinlikler.
 * ["FriendsOfDebian"]
 * ["HugAFinn"]
 * [http://www.debian-community.org Debian-Community.org] ıs a brand new effort to give something back to the community and bridge the gap between developers and users.
 * [[DebianHistory]] - Debian tarihi hakkında bilgi ve dosya toplama yeri.
 * [[DebianEvents]] - Debian projesine katılan insanların karıştığı etkinlikler.
 * [[FriendsOfDebian]]
 * [[HugAFinn]]
 * [[http://www.debian-community.org|Debian-Community.org]] ıs a brand new effort to give something back to the community and bridge the gap between developers and users.
Line 94: Line 94:
[[Anchor(meta)]] <<Anchor(meta)>>
Line 96: Line 96:
 * ["DebianWiki"] - bu wiki hakkında, nasıl giriş yaparım ve değiştirme sayfaları.  * [[DebianWiki]] - bu wiki hakkında, nasıl giriş yaparım ve değiştirme sayfaları.

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Debian Wiki'ye Hoş geldiniz!

Haberler

Kullanıcılar İçin
Giriş
Belgeler
Kullanım ve Nasıl
Destek
Makaleler ve Klavuzlar
dahası...

Geliştiriciler İçin
NMU Paketleri Listesi
Kararsız Durumu
Kullanılabilirlik
Altprojeler
dahası...

Topluluk
Debian Etkinlikleri
Debian Tarihi
Topluluk Grupları
Yerel Gruplar
Konferanslar
dahası...

Meta
Wiki hakkında
Yardım

Bu wiki Debian projesinin destek ve belgeleme kaynağıdır. Tüm diğer wikiler gibi, bu wikide değiştirilebilir ve sizin değişikliklerinize açıktır. Eğer herhangi bişeye bakıyorsanız arama sayfasını deneyebilirsiniz.

Gündem: Neden Debian

"Neden Debian?", diye sorabirsiniz. Debian başka bir GNU/Linux dağıtımı ve Unix-benzeri işletim sistemidir. Diğerlerinden iyi yapan nedir? Neden Linux kullanmalıyım? Neden Debian hepsini açıklıyor.

Resmi ve gayri resmi Debian ile ilgili haberler

Kullanıcılar İçin

Debian Sistem Belgeleri

Destek

  • Debian Hosting - Bir Debian sunucusunun hızlıca çevrimiçi olmasını ister misiniz?

  • Debian Support - Yardım alabileceğiniz yerlerin bir listesi.

Makaleler ve Kılavuzlar

Geliştiriciler İçin

Katkıda Bulunanlar İçin

Debian projesi hertürlü insan bilgisine sahiptir.

Altprojeler

  • Utnubu - That is Ubuntu spelled backwards. The Utnubu subproject's main goal is to support Debian packagers (including non-DD's) with copying good things from Ubuntu to Debian.

Topluluk

Meta

  • DebianWiki - bu wiki hakkında, nasıl giriş yaparım ve değiştirme sayfaları.