డెబియన్ 8 విడుదలైంది


2023-07-22: డెబియన్ 12.1 (జెస్సీ) విడుదలైంది
2015-09-05: డెబియన్ 11.7 నవీకరణ విడుదలైంది
2013-05-04: డెబియన్ 7.0 (వీజీ) విడుదలైంది
2011-02-05: డెబియన్ 6.0.0 (స్క్వీజీ) విడుదలైంది

డెబియన్ విడుదలలు
దింపుకోండి
స్థాపన మార్గదర్శకం
విడుదల వివరణ
కొత్తగా ఏమున్నాయి (amd64)
ఉన్నతీకరణ వివరణ (amd64)
తెలుసుకోవలసిన సమస్యలు (amd64)
Errataడెబియన్
Portal/IDB/icon-news-32x32.png ?వార్తలు
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png పరిచయం
Portal/IDB/icon-install-32x32.png స్థాపన
Portal/IDB/icon-community-32x32.png ?సంఘం

వాడుకరులు
Portal/IDB/icon-display-32x32.png డెస్క్‌టాప్
Portal/IDB/icon-application-32x32.png ?సాఫ్ట్‌వేర్
Portal/IDB/icon-device-32x32.png ?హార్డ్‌వేర్
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png ప్యాకేజీ నిర్వహణ

నిర్వాహకులు
Portal/IDB/icon-system-32x32.png వ్యవస్థ నిర్వాహకులు
Portal/IDB/icon-network-32x32.png నెట్‌వర్క్ సేవలు
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png ఆదేశ పంక్తి అంతరవర్తి

అభివృద్ధికారులు
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png డెబియన్ అభివృద్ధి
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png కార్యలేఖనం
Portal/IDB/icon-development-32x32.png పనిముట్లు

This wiki is a support and documentation resource for the Debian project. It is editable by everyone and we need your contributions to make it better.

To find your way around: FindPage | WordIndex | TitleIndex | RecentChanges | RandomPage

See DebianWiki/Contact if you need to contact the people running this wiki. Wiki migration status.


CategoryProjectNews CategoryProjectNews CategoryProjectNews