Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2013-01-09 15:05:58
Size: 1460
Comment: Fix link to original
Revision 3 as of 2013-01-23 16:53:59
Size: 1463
Comment: Link Swedish version of VersionControlSystem
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 22: Line 22:
 * Andra [[VersionControlSystem|Versionshanteringssystem]]  * Andra [[sv/VersionControlSystem|Versionshanteringssystem]]

Translation(s): عربية - English - Français - Italiano - Svenska

Git är ett populärt versionshanteringssystem som är designat för att hantera väldigt stora projekt snabbt och effektivt; det används framför allt för olika öppen-källkodsprojekt, framför allt Linuxkärnan, xorg, OLPC, Wine, Samba, swfdec och många fler.

Git hamnar i kategorin distribuerade källkodshanteringsverktyg, liknande t. ex. GNU Arch eller Monotone (eller Bitkeeper i den proprietära världen). Varje arbetskatalog i git är ett fullfjädrat förråd med fulla revisionsspårande möjligheter, oberoende av nätverkstillgång eller en central server.

Git-verktyg i Debian

  • git - själva git

  • git-gui , gitk - Grafisk användargränssnitt för git (baserat på tcl/tk).

  • giggle - Gtk+-gränssnitt för gitförråd

  • git-buildpackage - Svit för hjälp med Debianpaketering i Gitförråd

Det finns flera andra verktyg, se git

Debianutveckling

Se även


CategorySystemAdministration