Translation(s): عربية - English - Français - Italiano - Svenska

Git är ett populärt versionshanteringssystem som är designat för att hantera väldigt stora projekt snabbt och effektivt; det används framför allt för olika öppen-källkodsprojekt, framför allt Linuxkärnan, xorg, OLPC, Wine, Samba, swfdec och många fler.

Git hamnar i kategorin distribuerade källkodshanteringsverktyg, liknande t. ex. GNU Arch eller Monotone (eller Bitkeeper i den proprietära världen). Varje arbetskatalog i git är ett fullfjädrat förråd med fulla revisionsspårande möjligheter, oberoende av nätverkstillgång eller en central server.

Git-verktyg i Debian

Det finns flera andra verktyg, se git

Debianutveckling

Se även


CategorySystemAdministration