Differences between revisions 4 and 6 (spanning 2 versions)
Revision 4 as of 2012-11-17 02:00:32
Size: 3308
Comment: Fix minor mistakes
Revision 6 as of 2013-06-29 16:18:21
Size: 3564
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
== Xfce i Debian ==

Xfce är ett av alternativen för skrivbordsmiljö i DebianDesktopHowTo.
Line 16: Line 20:
 * [[DebianUnstable|Debian Sid]] innehåller Xfce 4.8.
 * [[Debi
anExperimental|Debian Experimental]] innehåller Xfce 4.10.
 * [[DebianJessie|Debian Testing]] innehåller för närvarande Xfce 4.10.
Line 27: Line 30:
    Alternativt, gå till "Inställningar", och sedan "Alternativa skrivbordsmiljöer" och välj Xfce där.     Alternativt, gå till "Avancerade Inställningar", och sedan "Alternativa skrivbordsmiljöer" och välj Xfce där.
Line 34: Line 37:
För en minimal installation av X, kör: {{{
apt-get install xorg
Frivilligt: Om du vill ta bort GNOME och dess beroenden först, gör följande:

{{{
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1`
aptitude -f install
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1`
aptitude -f install
Line 66: Line 74:
apt-get search xfce4 apt-cache search xfce4

Translation(s): English - Français - Italiano - 한국어 - Русский - Svenska - Español - 简体中文


Introduktion

Xfce är en lättviktig skrivbordsmiljö för Unix-liknande operativsystem. Dess mål är att vara snabb och lättviktig, och samtidigt visuellt tilltalande och lättanvänd.

Xfce är baserat på GTK+ version 2 (som Gnome 2). En av prioriteringarna bakom Xfce är att följa standarder, speciellt dom definierade av freedesktop.org. Detta tillåter Xfce att sömlöst interagera med program som är skrivna för andra skrivbordsmiljöer, om dessa program följer dessa specificerade standarder.

Xfce består av ett antal komponenter som tillsammans tillgodoger en skrivbordsmiljös fulla funktionalitet. Dessa är paketerade separat och du kan välja bland dom tillgängliga paketen för att få den bästa miljön enligt dina önskemål.

Xfce i Debian

Xfce är ett av alternativen för skrivbordsmiljö i DebianDesktopHowTo.

Versioner

Hur man installerar Xfce

Installera Xfce på en ny installation

Om du gör en ny installation, så förklarar installationsguiden ett sätt att installera Xfce direkt.

  1. Vid bootprompten som Debian Installer tillhandahåller, tryck på tab-tangenten för att redigera kommandoraden, lägg sedan till

    • desktop=xfce

      • Alternativt, gå till "Avancerade Inställningar", och sedan "Alternativa skrivbordsmiljöer" och välj Xfce där.
  2. När du efterfrågas vilken uppgift som skall installeras, välj "Skrivbordsmiljö"

För en komplett genomgång se Debian Desktop Howto.

Installera Xfce på ett redan installerat system

Frivilligt: Om du vill ta bort GNOME och dess beroenden först, gör följande:

aptitude purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1`
aptitude -f install
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1`
aptitude -f install

För att installera Xfce, gör följande:

apt-get install xfce4

Detta installerar ett metapaket, som installerar Xfce-modulerna och skript för att få det att fungera.

Det finns många användbara verktyg som kommer med Xfce, för att installera dessa kör:

apt-get install xfce4-goodies

Kör Xfce

För GDM, KDM och LightDM välj xfce4-session.

För startx lägg till följande i filen ~/.xinitrc:

exec ck-launch-session startxfce4

För slim, modifiera boot-session i filen /etc/slim.conf:

login_cmd exec ck-launch-session /bin/bash -login /etc/X11/Xsession %session

Du kan även installera xdm för att få en skrivbordshanterare för inloggning till Xfce.

Andra Paket

Andra paket kan hittas med hjälp av:

apt-cache search xfce4

Externa Länkar


CategoryDesktopEnvironment