Differences between revisions 1 and 13 (spanning 12 versions)
Revision 1 as of 2012-11-10 20:50:23
Size: 3226
Comment: Add Swedish translation
Revision 13 as of 2021-11-30 18:02:02
Size: 4728
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[Xfce|English]] - [[fr/Xfce|Français]] - [[it/Xfce|Italiano]] - [[ko/Xfce|한국어]] - [[ru/Xfce|Русский]] - Svenska - [[es/Xfce|Español]] - [[zh_CN/Xfce|简体中文]]-~ ~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[Xfce|English]] - [[es/Xfce|Español]] - [[fr/Xfce|Français]] - [[he/Xfce|עברית]] - [[it/Xfce|Italiano]] - [[ko/Xfce|한국어]] - [[pt_BR/Xfce|Brasileiro]] - [[ru/Xfce|Русский]] - Svenska - [[uk/Xfce|Українська]] - [[zh_CN/Xfce|简体中文]]-~
Line 8: Line 8:
Xfce är baserat på GTK+ version 2 (som [[Gnome|Gnome 2]]). En av prioriteringarna bakom Xfce är att följa standarder, speciellt dom definierade av freedesktop.org. Detta tillåter Xfce att sömlöst interagera med program som är skrivna för andra skrivbordsmiljöer, om dessa program följer dessa specificerade standarder. Xfce är baserat på [[sv/GTK|GTK+]] version 2 (som [[Gnome|Gnome 2]]). En av prioriteringarna bakom Xfce är att följa standarder, speciellt de definierade av freedesktop.org. Detta tillåter Xfce att sömlöst interagera med program som är skrivna för andra skrivbordsmiljöer, om dessa program följer dessa specificerade standarder.
Line 10: Line 10:
Xfce består av ett antal komponenter som tillsammans tillgodoger en skrivbordsmiljös fulla funktionalitet. Dessa är paketerade separat och du kan välja bland dom tillgängliga paketen för att få den bästa miljön enligt dina önskemål. Xfce består av ett antal komponenter som tillsammans tillgodoger en skrivbordsmiljös fulla funktionalitet. Dessa är paketerade separat och du kan välja bland de tillgängliga paketen för att få den bästa miljön enligt dina önskemål.

== Xfce i Debian ==

Xfce är ett av alternativen för skrivbordsmiljö i DebianDesktopHowTo.
Line 16: Line 20:
 * [[DebianUnstable|Debian Sid]] innehåller Xfce 4.8.  * [[DebianJessie|Debian Jessie]] innehåller Xfce 4.10.1.
Line 26: Line 30:
    Alternativt, gå till "Inställningar", och sedan "Alternativa skrivbordsmiljöer" och välj Xfce där.     Alternativt, gå till "Avancerade Inställningar", och sedan "Alternativa skrivbordsmiljöer" och välj Xfce där.
Line 31: Line 35:
=== Installer Xfce på ett redan installerat system === === Installera Xfce på ett redan installerat system ===
Line 33: Line 37:
För en minimal installation av X, kör: {{{
apt-get install xorg
Frivilligt: Om du vill ta bort GNOME och dess beroenden först, gör följande:

{{{
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1`
aptitude -f install
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1`
aptitude -f install
Line 49: Line 58:
=== Med en displayhanterare ===
Line 51: Line 61:
För '''startx''' lägg till följande i filen ~/.xinitrc:
{{{
exec ck-launch-session startxfce4
}}}
Line 62: Line 68:
=== Från konsolen ===
Om du inte vill använda en inloggningshanterare utan logga in från konsolen, så måste du ta hand
om några saker för att få en fullständig Xfce-session med fulla rättigheter
(mount, suspend/shutdown/hibernate osv.) Detta eftersom Debian nu använder sig av Policykit/ConsoleKit
för enhetshantering och strömhantering.
 * använd endast startx, utan några alternativ
 * använd inte någon .xinitrc, utan lägg istället till följande i ~/.xsession:
{{{
exec ck-launch-session startxfce4
}}}
Detta eftersom ConsoleKit skeppar ett init-skript (/etc/X11/Xsession.d/90consolekit), men
skripten i /etc/X11/Xsession.d/ körs endast om du inte använder .xinitrc. Se manualsidan
startx (1) för mer information.

Sedan måste du finjustera din pam-installation så att ConsoleKit kan vara säker på
att din användare autentiseras korrekt. För detta så måste du installera
libpam-ck-connector och sätta '''före''' pam_ck_connector i
/etc/pam.d/common-session.
{{{
session optional pam_loginuid.so
}}}
Line 65: Line 93:
apt-get search xfce4 apt-cache search xfce4
}}}

För att installera alla xfce4-paket, kör: {{{
apt-get install `apt-cache search xfce | cut -d ' ' -f1`
Line 72: Line 104:
 * http://pkg-xfce.alioth.debian.org - Hemsidan för Debian Xfce-paketeringsgruppen  * [[Teams/DebianXfceGroup]] - Hemsidan för Debian Xfce-paketeringsgruppen

Translation(s): English - Español - Français - עברית - Italiano - 한국어 - Brasileiro - Русский - Svenska - Українська - 简体中文


Introduktion

Xfce är en lättviktig skrivbordsmiljö för Unix-liknande operativsystem. Dess mål är att vara snabb och lättviktig, och samtidigt visuellt tilltalande och lättanvänd.

Xfce är baserat på GTK+ version 2 (som Gnome 2). En av prioriteringarna bakom Xfce är att följa standarder, speciellt de definierade av freedesktop.org. Detta tillåter Xfce att sömlöst interagera med program som är skrivna för andra skrivbordsmiljöer, om dessa program följer dessa specificerade standarder.

Xfce består av ett antal komponenter som tillsammans tillgodoger en skrivbordsmiljös fulla funktionalitet. Dessa är paketerade separat och du kan välja bland de tillgängliga paketen för att få den bästa miljön enligt dina önskemål.

Xfce i Debian

Xfce är ett av alternativen för skrivbordsmiljö i DebianDesktopHowTo.

Versioner

Hur man installerar Xfce

Installera Xfce på en ny installation

Om du gör en ny installation, så förklarar installationsguiden ett sätt att installera Xfce direkt.

 1. Vid bootprompten som Debian Installer tillhandahåller, tryck på tab-tangenten för att redigera kommandoraden, lägg sedan till

  • desktop=xfce

   • Alternativt, gå till "Avancerade Inställningar", och sedan "Alternativa skrivbordsmiljöer" och välj Xfce där.
 2. När du efterfrågas vilken uppgift som skall installeras, välj "Skrivbordsmiljö"

För en komplett genomgång se Debian Desktop Howto.

Installera Xfce på ett redan installerat system

Frivilligt: Om du vill ta bort GNOME och dess beroenden först, gör följande:

aptitude purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1`
aptitude -f install
aptitude purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1`
aptitude -f install

För att installera Xfce, gör följande:

apt-get install xfce4

Detta installerar ett metapaket, som installerar Xfce-modulerna och skript för att få det att fungera.

Det finns många användbara verktyg som kommer med Xfce, för att installera dessa kör:

apt-get install xfce4-goodies

Kör Xfce

Med en displayhanterare

För GDM, KDM och LightDM välj xfce4-session.

För slim, modifiera boot-session i filen /etc/slim.conf:

login_cmd exec ck-launch-session /bin/bash -login /etc/X11/Xsession %session

Du kan även installera xdm för att få en skrivbordshanterare för inloggning till Xfce.

Från konsolen

Om du inte vill använda en inloggningshanterare utan logga in från konsolen, så måste du ta hand om några saker för att få en fullständig Xfce-session med fulla rättigheter (mount, suspend/shutdown/hibernate osv.) Detta eftersom Debian nu använder sig av Policykit/ConsoleKit för enhetshantering och strömhantering.

 • använd endast startx, utan några alternativ
 • använd inte någon .xinitrc, utan lägg istället till följande i ~/.xsession:

exec ck-launch-session startxfce4

Detta eftersom ?ConsoleKit skeppar ett init-skript (/etc/X11/Xsession.d/90consolekit), men skripten i /etc/X11/Xsession.d/ körs endast om du inte använder .xinitrc. Se manualsidan startx (1) för mer information.

Sedan måste du finjustera din pam-installation så att ?ConsoleKit kan vara säker på att din användare autentiseras korrekt. För detta så måste du installera libpam-ck-connector och sätta före pam_ck_connector i /etc/pam.d/common-session.

session  optional pam_loginuid.so

Andra Paket

Andra paket kan hittas med hjälp av:

apt-cache search xfce4

För att installera alla xfce4-paket, kör:

apt-get install `apt-cache search xfce | cut -d ' ' -f1`

Externa Länkar


CategoryDesktopEnvironment