Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska

(!) ?Discussion


Versionhanterings(system) (VCS) (även känt som Revisionshantering, source control or (source) code management (SCM)) är hanteringen av flera revisioner av samma enhet med information.

Namn

WikiSida

huvudpaket

Kommentar

Alioth?

Git

git

git-core

Distribuerat.

?Alioth/Git

Subversion / SVN

Subversion

subversion

Klient-Server, Populär ersättare till CVS... blir sakta mindre populärt.

?Alioth/Svn

Mercurial / HG

ingen

mercurial

Distribuerat.

?Alioth/Hg

GNA Arch / TLA

ingen

tla

Distribuerat.

?Alioth/Arch

Darcs

ingen

darcs

Distribuerat.

?Alioth/Darcs

Bazaar / BZR

ingen

bzr

Distribuerat.

?Alioth/Bzr

mindre använda VCS

Aegis

ingen

aegis

filsystemsorienterat, dåligt nätverksstöd

nej

Codeville

ingen

codeville

Distribuerat.

nej

CVS

CVS

cvs

Klient-Server.

nej

Monotone

ingen

monotone

nej

RCS

ingen

rcs

Ett revisionshanteringssystem från 1980-talet

nej

CSSC/SCCS

ingen

cssc

Revisionshanteringssystem från 70-talet som är en del av UNIX

nej

Se Även