Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-11-20 16:57:18
Size: 624
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2012-11-20 17:52:26
Size: 628
Comment: Link Swedish versions of pages
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
 * [[Status|The Status page]]
 * [[sv/Status/Stable|Status of Stable]]
 * [[Status/Testing|Status of Testing]]
 * [[sv/Status|Statussidan]]
 * [[sv/Status/Stable|Status Stable]]
 * [[sv/Status/Testing|Status Testing]]

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Aktuella frågor som påverkar unstable

irc.debian.org's TopicDebianDevel är bästa informationskällan när det gäller att avgöra risken att förstöra ditt system med en uppgradering i unstable.

Se PågåendeÖvergångar för att läsa om biblioteksövergångar.

Se även: