Translation(s): English - español - Français - Italiano - Svenska - Українська


Aktuella frågor som påverkar unstable

irc.debian.org's TopicDebianDevel är bästa informationskällan när det gäller att avgöra risken att förstöra ditt system med en uppgradering i unstable.

Se PågåendeÖvergångar för att läsa om biblioteksövergångar.

Se även: