Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2021-08-16 10:13:36
Size: 2506
Comment: add link to Ukainian and Spanish translations
Revision 8 as of 2021-11-30 17:13:39
Size: 2506
Comment: Dom -> de/dem
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
Säkerhetsgruppen för Debian Testing hanterar frågor för testing. Dom kommer att säkerställa att fixade paket kommer in i testing på det vanliga sättet genom migration från unstable (med sänkt karantäntid), eller, om det tar för lång tid, göra dom tillgängliga genom den vanliga infrastrukturen http://security.debian.org. Säkerhetsgruppen för Debian Testing hanterar frågor för testing. De kommer att säkerställa att fixade paket kommer in i testing på det vanliga sättet genom migration från unstable (med sänkt karantäntid), eller, om det tar för lång tid, göra dem tillgängliga genom den vanliga infrastrukturen http://security.debian.org.
Line 29: Line 29:
Altså finns det säkerhetsstöd för testing, men i allmänhet kan du inte förvänta dig att den är av samma kvalitet som för stable: Alltså finns det säkerhetsstöd för testing, men i allmänhet kan du inte förvänta dig att den är av samma kvalitet som för stable:

Translation(s): English - español - Français - Italiano - Svenska - Українська


Aktuella frågor som påverkar Testing

Se även mailinglist-arkivet för debian-testing.

Lösningar på Aktuella Problem

Problem-Beskrivning (datum för händelsen)

(för närvarande inga)

Säkerhet

Från Debian Security FAQ:

Säkerhetsgruppen för Debian Testing hanterar frågor för testing. De kommer att säkerställa att fixade paket kommer in i testing på det vanliga sättet genom migration från unstable (med sänkt karantäntid), eller, om det tar för lång tid, göra dem tillgängliga genom den vanliga infrastrukturen http://security.debian.org.

Notera att detta inte garanterar att alla kända säkerhetsproblem är fixade i testing! En del uppdaterade paket kan vänta för övergång till testing. Mer information rörande säkerhetsinfrastrukturen för testing hittar du på http://secure-testing-master.debian.net/.

Alltså finns det säkerhetsstöd för testing, men i allmänhet kan du inte förvänta dig att den är av samma kvalitet som för stable:

  • Uppdateringar för testing-security får vanligtvis mindre testning än uppdateringar för stable-security.
  • Uppdateringar som är belagda med embargo tar längre eftersom testing-säkerhetsteamet inte har tillgång till information rörande embargo.
  • Testing förändras hela tiden vilket ökar risken för problem med bygg-infrastrukturen. Sådana problem kan fördröja säkerhetsuppdateringar i testing.

För att ha en säker testing-installation så måste du köra apt-get update && apt-get upgrade regelbundet för att uppdatera ditt system, och ha följande i din SourcesList:

  • deb http://security.debian.org testing-security main contrib non-free

  • deb-src http://security.debian.org testing-security main contrib non-free

För information rörande att hålla din Debianinstallation säker, se säkerhetssidan.

Snabblänkar