Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2012-11-20 17:51:22
Size: 2395
Comment: Link Swedish version of Status page
Revision 4 as of 2013-01-20 09:25:52
Size: 2429
Comment: Add link to french translation
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[Status/Testing|English]] - [[it/Status/Testing|Italiano]] - Svenska -~ ~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[Status/Testing|English]] - [[fr/Status/Testing|Français]] - [[it/Status/Testing|Italiano]] - Svenska -~

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Aktuella frågor som påverkar Testing

Se även mailinglist-arkivet för debian-testing.

Lösningar på Aktuella Problem

Problem-Beskrivning (datum för händelsen)

(för närvarande inga)

Säkerhet

Från Debian Security FAQ:

Säkerhetsgruppen för Debian Testing hanterar frågor för testing. Dom kommer att säkerställa att fixade paket kommer in i testing på det vanliga sättet genom migration från unstable (med sänkt karantäntid), eller, om det tar för lång tid, göra dom tillgängliga genom den vanliga infrastrukturen http://security.debian.org.

Notera att detta inte garanterar att alla kända säkerhetsproblem är fixade i testing! En del uppdaterade paket kan vänta för övergång till testing. Mer information rörande säkerhetsinfrastrukturen för testing hittar du på http://secure-testing-master.debian.net/.

Altså finns det säkerhetsstöd för testing, men i allmänhet kan du inte förvänta dig att den är av samma kvalitet som för stable:

  • Uppdateringar för testing-security får vanligtvis mindre testning än uppdateringar för stable-security.
  • Uppdateringar som är belagda med embargo tar längre eftersom testing-säkerhetsteamet inte har tillgång till information rörande embargo.
  • Testing förändras hela tiden vilket ökar risken för problem med bygg-infrastrukturen. Sådana problem kan fördröja säkerhetsuppdateringar i testing.

För att ha en säker testing-installation så måste du köra apt-get update && apt-get upgrade regelbundet för att uppdatera ditt system, och ha följande i din SourcesList:

  • deb http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free

  • deb-src http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free

För information rörande att hålla din Debianinstallation säker, se säkerhetssidan.

Snabblänkar