Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2014-04-27 11:47:45
Size: 983
Comment: Sync (mentioning 7.5)
Revision 8 as of 2014-07-14 16:01:41
Size: 1004
Comment: Sync with English original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Den senaste uppdateringen till denna utgåva (7.5) blev tillgänglig 26 April, 2014. Den senaste uppdateringen till denna utgåva (<<DebianVersion(stable)>>) blev tillgänglig 12 Juli, 2014.

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Status på Debian stable

Den Stabila utgåvan av Debian är 7.0, med kodnamnet Wheezy.

Den senaste uppdateringen till denna utgåva (9.4) blev tillgänglig 12 Juli, 2014. Du kan läsa mer om tillgängliga utgåvor av Debian på utgåvor.

Statusen på Debian Stable är inte underhållen på wikin, se istället:

Snabblänkar