Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-02-02 00:48:30
Size: 2155
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2015-11-05 16:33:20
Size: 2185
Editor: vauss
Comment: translation menu (thanks Beatrice Torracca)
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[root|English]] - [[es/Root|Español]] - [[fr/Root|Français]] - [[ar/Root|العربية]] - [[it/Root|Italiano]] - [[ru/Root|Русский]] - Svenska -~ ||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[/Discussion|Discussion]]|| ||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[ar/Root|العربية]] - [[Root|English]] - [[es/Root|Español]] - [[fr/Root|Français]] - [[it/Root|Italiano]] - [[ru/Root|Русский]] - Svenska - [[zh_CN/root|简体中文]] -~ ||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[/Discussion|Discussion]]||

Translation(s): العربية - English - Español - Français - Italiano - Русский - Svenska - 简体中文

(!) ?Discussion


Root är namnet på det kraftfullaste användarkontot i en Debianinstallation. Root-kontot kan göra allt på maskinen. Root kan även kallas för administratören eller superanvändaren. Roots home-mapp (~) är /root.

root har uid 0 och gid 0.

Lösenord

Vid installation tillfrågas du om du vill använda dig av rootkontot eller inte.

  • Om du vill använda det (vilket är standard), så kommer du bli tillfrågad om att ange ett komplext lösenord för root. Använd ett starkt lösenord!

  • Om du inte vill det, så kommer inget rootkonto skapas, och lösenordet för ditt första konto kommer att användas för administrativa uppgifter.
  • Om du har glömt ditt lösenord, läs "Jag glömde rootlösenordet!"

Hur man får administratörsrättigheter som en vanlig användare

  • Under Gnome : i Gnomes Programmeny/Tillbehör/Root Terminal
  • Från konsol : Läs Debianreferensen's Logga in vid en skalprompt som root

  • I en terminal : du kan använda dig av su (eller gksu) för att byta identitet till root.
    Observera att det är rekommenderat att konfugurera och använda sudo (eller gksudo) för att köra ett önskat kommando.

När du byter från ett vanligt konto till root, så kommer din prompt ändras från user@mypc:~$ till root@mypc:/home/user# .
För att få reda på vilket konto som du använder för tillfället, kör kommandot whoami.