Root är namnet på det kraftfullaste användarkontot i en Debianinstallation. Root-kontot kan göra allt på maskinen. Root kan även kallas för administratören eller superanvändaren. Roots home-mapp (~) är /root.

root har uid 0 och gid 0.

Lösenord

Vid installation tillfrågas du om du vill använda dig av rootkontot eller inte.

Hur man får administratörsrättigheter som en vanlig användare

När du byter från ett vanligt konto till root, så kommer din prompt ändras från user@mypc:~$ till root@mypc:/home/user# .
För att få reda på vilket konto som du använder för tillfället, kör kommandot whoami.