Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-11-15 15:36:25
Size: 3572
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2021-11-30 17:56:08
Size: 3573
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 32: Line 32:
 * http://mirror.home-dn.net/d-i - Arkiv över backportade installationsmedia. Denna katalog ger dig en katalog med ISO-avbilder av Debian GNU/Linux installationsmedia med modifikationer av [[http://kmuto.jp/|Kenshi Muto]] för äldre stabila versioner så dom stöder nyare hårdvara, framförallt SATA och Ethernetenheter.  * http://mirror.home-dn.net/d-i - Arkiv över backportade installationsmedia. Denna katalog ger dig en katalog med ISO-avbilder av Debian GNU/Linux installationsmedia med modifikationer av [[http://kmuto.jp/|Kenshi Muto]] för äldre stabila versioner så de stöder nyare hårdvara, framförallt SATA och Ethernetenheter.
Line 35: Line 35:
 * http://www.projektfarm.com/en/support/debian_setup/index.html - The Perfect Setup - Debian - Detta är en detaljerad beskvning rörande stegen som behöver tas för att sätta upp en Debianbaserad server som ger alla tjänster som krävs av ISPer och hoster.  * http://www.projektfarm.com/en/support/debian_setup/index.html - The Perfect Setup - Debian - Detta är en detaljerad beskrivning rörande stegen som behöver tas för att sätta upp en Debianbaserad server som ger alla tjänster som krävs av ISPer och hoster.

Translation(s): Brasileiro - English - Español - Esperanto - Français - German - Indonesian - Italiano - தமிழ் - Ελληνικά - עברית (Hebrew) - Polski - Русский - Svenska - العربية - 简体中文 - 한국어

(!) ?Discussion


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Installera Debian


  • Portal/IDB/icon-install-32x32.png Den här sidan listar artiklar som är relaterade till installation av Debian.


Externa länkar