Translation(s): English - Español - Français - Italiano - Svenska


Debian Projektnyheter

Debian Projektnyheter är ett nyhetsbrev med dom viktigaste och mest intressanta nyheterna rörande Debian i allmänhet med regelbunden utgivning (för närvarande varannan vecka). Det är inte menat som en ersättning för news.debian.net eller DeveloperNews, utan som ett komplement till dessa båda. Målgruppen är "vanliga" användare, som kanske inte är intresserade av detaljer i utvecklingsprocessen eller långa rapporter rörande framgångar.

Första utgåvan av Debian Projektnyheter skickades 2008-04-21, efter slutet på Debian Weekly News och Alexander Schmel's efterfrågan att återuppväcka dom.

Om du vill bidra, läs våran bidragssida. Om du vill hjälpa till med att skriva artiklar, läs även våra stilriktlinjer. Det nuvarande arbetssättet är även det dokumenterat för dom som är intresserade.


CategoryNews CategoryProjectNews