Translation(s): English - Español - Français - Italiano - 한국어 - Svenska - Português


Debian Projektnyheter

Debian Projektnyheter är ett nyhetsbrev med de viktigaste och mest intressanta nyheterna rörande Debian i allmänhet med regelbunden utgivning (för närvarande varannan vecka). Det är inte menat som en ersättning för news.debian.net eller DeveloperNews, utan som ett komplement till dessa båda. Målgruppen är "vanliga" användare, som kanske inte är intresserade av detaljer i utvecklingsprocessen eller långa rapporter rörande framgångar.

Första utgåvan av Debian Projektnyheter skickades 2008-04-21, efter slutet på Debian Weekly News och Alexander Schmels efterfrågan att återuppväcka dem.

Om du vill bidra, läs vår bidragssida. Om du vill hjälpa till med att skriva artiklar, läs även våra stilriktlinjer. Det nuvarande arbetssättet är även det dokumenterat för de som är intresserade.


CategoryNews CategoryProjectNews