Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2012-11-15 03:27:40
Size: 2548
Comment: Link Swedish version of GTK
Revision 5 as of 2012-11-15 03:28:31
Size: 2552
Comment: Fix link
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 45: Line 45:
 * [[sv/GTK]]  * [[sv/GTK|GTK]]

Translation(s): Brasileiro - English - Español - Français - Indonesia - Italiano - Melayu - العربية - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till programmeringsspråk i Debian


Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Denna portal tar upp ämnet programmeringsspråk. Tekniska termer kan användas.

För utvecklings- och programmeringsverktyg, se denna sida.


Notera: GTK och QT är inte programmeringsspråk, dom är gui-bibliotek.

BASIC

  • FreeBasic (libfreebasic är redan paketerat, medans fbc inte är det ännu. Väldigt kompatibelt med Microsoft QBasic (grafik))

  • Scriba

  • YaBASIC

C / C++

Erlang

Fortran

GTK

Java

Objective-C, Objective-C++

  • gobjc (from GCC)

OCaml

  • OCaml (i.e. Objective Caml)

Perl

PHP

Python

Ruby

Qt

Tcl/Tk

C# och .NET

  • Mono - implementation av Microsoft's .NET Framework med öppen källkod (mono)

  • Vala - statiskt typat språk med C#-liknande syntax som kompilerar till C, baserat på GLib och GObject, användbart med GTK+ och GNOME (valac)


CategoryPortal