Differences between revisions 4 and 6 (spanning 2 versions)
Revision 4 as of 2020-07-02 23:54:05
Size: 2315
Editor: fioddor
Comment: remove broken link
Revision 6 as of 2021-11-30 17:49:07
Size: 2315
Comment: Dom -> de/dem
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
||<tablewidth="100%"style="border: 0px hidden ;">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[ar/ProgrammingApplication|عربية]] - [[pt_BR/ProgrammingApplication|Brasileiro]] - [[ProgrammingApplication|English]] - [[es/ProgrammingApplication|Español]] - [[fr/ProgrammingApplication|Français]] - [[it/ProgrammingApplication|Italiano]] -[[ms/ProgrammingApplication|Melayu]] - Svenska - [[zh_CN/ProgrammingApplication|简体中文]] -~ ||<style="border: 0px hidden ; text-align: right;"> (!) [[/Discussion]] || ||<tablewidth="100%"style="border: 0px hidden ;">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[ar/ProgrammingApplication|عربية]] - [[pt_BR/ProgrammingApplication|Brasileiro]] - [[ProgrammingApplication|English]] - [[es/ProgrammingApplication|Español]] - [[fr/ProgrammingApplication|Français]] - [[it/ProgrammingApplication|Italiano]] - [[ms/ProgrammingApplication|Melayu]] - Svenska - [[zh_CN/ProgrammingApplication|简体中文]] -~ ||<style="border: 0px hidden ; text-align: right;"> (!) [[/Discussion]] ||
Line 34: Line 34:
 * [[Make]] - Kompilerar automatiskt om dom delar av ett paket där det behövs  * [[Make]] - Kompilerar automatiskt om de delar av ett paket där det behövs

Translation(s): عربية - Brasileiro - English - Español - Français - Italiano - Melayu - Svenska - 简体中文

(!) ?/Discussion


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debian utvecklings- och programmeringsverktyg


  • Portal/IDB/icon-development-32x32.png Denna portal tar upp ämnet utvecklings- och programmeringsverktyg. Tekniska termer kan användas, men bör förklaras.


  • Editorer och IDE (Integrated Development Environment - Integrerad utvecklingsmiljö).

IDE:

Förråd och Källkodskontroll:

Utvecklingsverktyg:

  • FakeRoot - Ger virtuella rootprivilegier för filmanipulation i en fejkad rootmiljö.

  • PentiumBuilder - Klump för att tillåta att bygga för Pentiumkompatibel arkitektur

  • Make - Kompilerar automatiskt om de delar av ett paket där det behövs

  • AutoConf - Verktyg som används för att skapa ett configure-skript från filen configure.ac

  • AutoMake - Automatisk generering av filer med bygginformation

  • Distcc - verktyg för att kompilera på många maskiner samtidigt