Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2012-11-14 15:56:55
Size: 2349
Comment: Fix links and minor typo
Revision 3 as of 2013-01-09 15:13:24
Size: 2356
Comment: Link Swedish version of git
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 25: Line 25:
 * [[git]]  * [[sv/git|git]]

Translation(s): Brasileiro - English - Español - Français - ?Indonesia - عربية - Italiano - 简体中文 -Melayu - Svenska

(!) ?/Discussion


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debian utvecklings- och programmeringsverktyg


  • Portal/IDB/icon-development-32x32.png Denna portal tar upp ämnet utvecklings- och programmeringsverktyg. Tekniska termer kan användas, men bör förklaras.


  • Editorer och IDE (Integrated Development Environment - Integrerad utvecklingsmiljö).

IDE:

Förråd och Källkodskontroll:

Utvecklingsverktyg:

  • FakeRoot - Ger virtuella rootprivilegier för filmanipulation i en fejkad rootmiljö.

  • PentiumBuilder - Klump för att tillåta att bygga för Pentiumkompatibel arkitektur

  • Make - Kompilerar automatiskt om dom delar av ett paket där det behövs

  • AutoConf - Verktyg som används för att skapa ett configure-skript från filen configure.ac

  • AutoMake - Automatisk generering av filer med bygginformation

  • Distcc - verktyg för att kompilera på många maskiner samtidigt