Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-02-01 00:56:23
Size: 5021
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2017-04-14 18:56:53
Size: 5054
Editor: ?agkd
Comment: добавлена ссылка
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[Packaging|English]] - [[it/Packaging|Italiano]] - Svenska -~ ~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[Packaging|English]] - [[it/Packaging|Italiano]] - Svenska - [[ru/Packaging|Русский]]-~

Translation(s): English - Italiano - Svenska - Русский


När du som nybörjare seriöst funderar på paketering för Debian, läs den officiella dokumentationen:


Varför Paketering

Vare sig du vill

Introduktion till Debianpaketering

Om du behöver skapa ett paket snabbt, använd dig av equivs:

  • läs först ?hur man skapar ett tomt paket

  • läs sedan hur man skapar ett ?paket med några filer

Om du vill få riktig kunskap om Debianpaketering:

Now that you have seen the basics, it is highly recomanded that you read some real stuff:

Then, if you are looking for answers, you can come back here or read:

Debianderivat

Notera att en del resurser från Debianderivat kan även vara användbara.

Läs mer om DEXprojektet

Avancerade Paketeringsmetoder

från Debian Women

DebianWomen organiserar intressanta utbildningstillfällen. Följande handlar om paketering :

Se även

Användbara sidor

Övrig information

Externa användbara länkar

Se även:


CategoryPackageManagement CategoryPackaging