Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2017-03-31 08:25:31
Size: 3027
Comment:
Revision 5 as of 2019-08-13 20:16:57
Size: 2984
Editor: nodiscc
Comment: remove dead page link
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 59: Line 59:
  * TroubleshootingPackageManagement

Translation(s): English - عربية -Español - Français - Italiano - Русский - 한국어(Korean) - 简体中文 - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Pakethantering i Debian


Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Den här sidan listar artiklar som är relaterade till Debians aktade uppsättning pakethanteringsverktyg.


Introduktion

Dokumentation

Pakethanteringsverktyg

Främsta verktygen

Gamla verktyg

  • dselect

  • tasksel – Verktyg för att välja uppgifter för installation på ett Debiansystem

Repository creation

Konfiguration

Användning

Definitioner