Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-11-11 19:28:23
Size: 2865
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2013-01-29 00:59:45
Size: 2874
Comment: Link Swedish versions of pages
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 61: Line 61:
  * [[Package|Paket]]
  * [[DebianPackage|Debianpaket]]
  * [[SourcePackage|Källkodspaket]]
  * [[sv/Package|Paket]]
  * [[sv/DebianPackage|Debianpaket]]
  * [[sv/SourcePackage|Källkodspaket]]

Translation(s): English - عربية -Español - Français - Italiano - Русский - 한국어(Korean) - 简体中文 - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Pakethantering i Debian


Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Den här sidan listar artiklar som är relaterade till Debians aktade uppsättning pakethanteringsverktyg.


Introduktion

Dokumentation

Pakethanteringsverktyg

Främsta verktygen

Gamla verktyg

  • dselect

  • tasksel – Verktyg för att välja uppgifter för installation på ett Debiansystem

Konfiguration

Användning

Definitioner