Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2013-01-29 00:59:45
Size: 2874
Comment: Link Swedish versions of pages
Revision 3 as of 2014-01-27 14:43:30
Size: 2890
Comment: Link Swedish versions of pages
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 41: Line 41:
  * [[DebianSoftware|En översikt över tillgänglig mjukvara i Debian Stable]]   * [[sv/DebianSoftware|En översikt över tillgänglig mjukvara i Debian Stable]]
Line 53: Line 53:
  * [[Backports]] av nyare funktioner till [[DebianStable|Debian stable]]   * [[Backports]] av nyare funktioner till [[sv/DebianStable|Debians stabila utgåva]]

Translation(s): English - عربية -Español - Français - Italiano - Русский - 한국어(Korean) - 简体中文 - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Pakethantering i Debian


Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Den här sidan listar artiklar som är relaterade till Debians aktade uppsättning pakethanteringsverktyg.


Introduktion

Dokumentation

Pakethanteringsverktyg

Främsta verktygen

Gamla verktyg

  • dselect

  • tasksel – Verktyg för att välja uppgifter för installation på ett Debiansystem

Konfiguration

Användning

Definitioner