Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2014-01-27 14:43:30
Size: 2890
Comment: Link Swedish versions of pages
Revision 4 as of 2017-03-31 08:25:31
Size: 3027
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 38: Line 38:
=== Repository creation ===
  * [[DebianRepository/Setup|List of tools]]
Line 40: Line 43:
  * DebianRepositoryHowto   * [[DebianRepository/UseThirdParty|Best practices to use third party repositories]]

Translation(s): English - عربية -Español - Français - Italiano - Русский - 한국어(Korean) - 简体中文 - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Pakethantering i Debian


Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Den här sidan listar artiklar som är relaterade till Debians aktade uppsättning pakethanteringsverktyg.


Introduktion

Dokumentation

Pakethanteringsverktyg

Främsta verktygen

Gamla verktyg

  • dselect

  • tasksel – Verktyg för att välja uppgifter för installation på ett Debiansystem

Repository creation

Konfiguration

Användning

Definitioner