Translation(s): español - English - français - Italiano - 한국어(Korean) - Svenska

(!) ?Discussion


packages.debian.org - Officiell lista på paket
www.debian.org/doc/manuals/maint-guide - Debians Nyutvecklarguide
www.debian.org/doc/manuals/developers-reference - Debians Utvecklarreferens
www.debian.org/doc/debian-policy - Debians Policyhandbok

FAQ

Lista installerade Paket
$ dpkg -l

eller se ListInstalledPackages

Lista filer som installeras av ett paket
$ dpkg-query -L bash

Se även


CategoryPackageManagement