Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


En övergång sker när förändringar i ett paket kräver modifieringar av flera andra paket som är beroende av det. För att åstadkomma detta uppdateras flera paket som kräver paketet, antingen genom omkompilering, eller uppgradering till en nyare version. Paket som blockerar en övergång kan tas bort från testing så den kan genomföras. Övergångar kan bli väldigt stora och komplexa, och kan involvera tiotals eller till och med hundratals paket.

Övergångar koordineras på mailinglistan debian-release. Sidan http://release.debian.org/transitions/ ger en överblick över aktiva och planerade övergångar. Teams/ReleaseTeam/Transitions beskriver hur du efterfrågar och genomför övergångar.