Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2012-12-16 22:36:51
Size: 1791
Comment: Link Swedish version of GIMP page
Revision 4 as of 2013-01-16 23:44:45
Size: 1852
Comment: Add link to japanese translation and add wording for "portal"
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[OfficeApplication|English]] - [[fr/OfficeApplication|Français]] - [[ar/OfficeApplication|العربية]] - [[it/OfficeApplication|Italiano]] - Svenska - [[zh_CN/OfficeApplication|简体中文]] -~ ||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[/Discussion|Discussion]]|| ||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[OfficeApplication|English]] - [[fr/OfficeApplication|Français]] - [[ar/OfficeApplication|العربية]] - [[it/OfficeApplication|Italiano]] - [[ja/OfficeApplication|日本語 (Nihongo)]] - Svenska - [[zh_CN/OfficeApplication|简体中文]] -~ ||<style="text-align: right; border: 0px hidden"> (!) [[/Discussion|Discussion]]||
Line 6: Line 6:
||<style="border: 0px hidden">~+{{attachment:Portal/IDB/logo_portal.png}} Välkommen till [[Debian]] Kontorsapplikationer+~|| ||<style="border: 0px hidden">~+{{attachment:Portal/IDB/logo_portal.png}} Välkommen till [[Debian]] portalen för Kontorsapplikationer+~||

Translation(s): English - Français - العربية - Italiano - 日本語 (Nihongo) - Svenska - 简体中文

(!) ?Discussion


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debian portalen för Kontorsapplikationer


Portal/IDB/icon-office-32x32.png Denna portal diskuterar kontorsapplikationer. Teknisk jargong kan förekomma, men bör förklaras.


Bokföring

Ordbehandlare

Kalkylblad

Multimediapresentationer

Ritverktyg, grafik och diagram

DTP, Fotograferingsmjukvara

Kommandoradsverktyg och hjälpprogram

Se även

  • PDF - PDF-program, verktyg, tips och råd


CategoryPortal | CategorySoftware | CategoryOfficeApplication