Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-11-15 18:33:15
Size: 2461
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2014-03-01 12:00:37
Size: 2211
Comment: Sync with English original 60
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
~-Translation(s): [[News|English]] - [[es/News|Español]] - [[it/News|Italiano]] - [[ko/News|한국어]] - [[zh_CN/News|简体中文]] - [[pl/Wiadomości|Polski]] - [[ru/News|Русский]] - Svenska-~ ~-Translation(s): [[News|English]] - [[es/News|Español]] - [[fr/News|Français]] - [[it/News|Italiano]] - [[ja/News|日本語(Nihongo)]] - [[ko/News|한국어]] - [[pl/Wiadomości|Polski]] - [[ru/News|Русский]] - Svenska - [[zh_CN/News|简体中文]]-~

||<tablewidth="100%" tablestyle="border: 0px hidden ; text-align: center;"> {{http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png}} {{http://www.debian.org/Pics/debian.png}} ||
||<style="border: 0px hidden ;">~+ {{attachment:Portal/IDB/logo_portal.png}} Välkommens till [[Debian|Debians]] Nyhetsportal||

----
 {{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} Denna sida tar upp Debianprojektets Nyheter och tillkännagivanden.
Line 11: Line 17:
== Nyheter för allmänheten == == Almänna nyheter ==
Line 13: Line 19:
## [[Include(SpotLightCurrent)]]

 Debiannyheter (och tillkännagivanden) :: Viktiga nyheter och viktiga förändringar i projektet (1 per månad) ~-<<BR>>. [[http://www.debian.org/News|www.debian.org/News]]-~

 Debian Projektnyheter :: Ett nyhetsbrev för Debiangemenskapen (varannan vecka). ~-<<BR>>. [[http://www.debian.org/News/project/|www.debian.org/News/project]] ([[http://wiki.debian.org/ProjectNews|bidra]]).-~

 Säkerhetsbulletiner :: Säkerhetsbulletiner rörande Debianpaket. ~-<<BR>>. [[http://www.debian.org/security/|www.debian.org/security]], för debian-security-announce och debian-testing-security-announce -~

## LEAVE THIS ENTRY AT THE BOTTOM:
## This isn't an official service (debian.net).
 DebianTimes :: Ett samlat nyhetsflöde, riktat till Debiananvändare ~-<<BR>>. [[http://times.debian.net/|times.debian.net]].-~

## Other not official service (debian.net).
 Debian News :: Sedan Mars 2011 så är den här sidan stängd. Nu är den endast en statisk kopia av dom senaste 19 månadernas nyheter. ~-<<BR>>. [[http://news.debian.net/|news.debian.net]].-~
 *[[http://www.debian.org/News|Senaste nytt]] - Viktiga nyheter och förändringar (10-30 per år)
 *[[http://www.debian.org/News/project/|Debians Projektnyheter]] - Ett nyhetsbrev som kommer varannan vecka för Debiangemenskapen ([[ProjectNews|contribute]])
 *[[http://www.debian.org/security/#DSAS|debian-security-announce]] - Säkerhetsbulletiner rörande Debianpaket
Line 29: Line 24:
== Nyheter för bidragsgivare till Debian == == Nyheter för bidragslämnare till Debian ==

Translation(s): English - Español - Français - Italiano - 日本語(Nihongo) - 한국어 - Polski - Русский - Svenska - 简体中文

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommens till Debians Nyhetsportal


  • Portal/IDB/icon-news-32x32.png Denna sida tar upp Debianprojektets Nyheter och tillkännagivanden.

Debian har många nyhetsflöden, för olika målgrupper:

Almänna nyheter

Nyheter för bidragslämnare till Debian

#debian-devel IRC channel topic

Aktuella frågor rörande Debianprojektet och Debian/Unstable.
Ämnet från #debian-devel är även tillgänglig på DevelopersCorner.

debian-devel-announce

Tillkännagivanden för "utvecklare" (som policy-förändringar, viktiga släppfrågor, team-nyheter )
. http://lists.debian.org/debian-announce/ (bidra).

Se även