Translation(s): English - Español - Français - Italiano - 日本語(Nihongo) - 한국어 - Polski - Русский - Svenska - 简体中文

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommens till Debians Nyhetsportal


Debian har många nyhetsflöden, för olika målgrupper:

Almänna nyheter

Nyheter för bidragslämnare till Debian

#debian-devel IRC channel topic

Aktuella frågor rörande Debianprojektet och Debian/Unstable.
Ämnet från #debian-devel är även tillgänglig på DevelopersCorner.

debian-devel-announce

Tillkännagivanden för "utvecklare" (som policy-förändringar, viktiga släppfrågor, team-nyheter )
. http://lists.debian.org/debian-announce/ (bidra).

Se även