Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2015-02-09 15:55:46
Size: 2654
Comment: Sync with English
Revision 5 as of 2015-02-16 04:11:45
Size: 2663
Comment: Link Swedish version of EmailClients
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
 * [[EmailClients#Claws_Mail|Claws Mail]]
 * [[EmailClients#Evolution|Evolution]]
 * [[sv/EmailClients#Claws_Mail|Claws Mail]]
 * [[sv/EmailClients#Evolution|Evolution]]
Line 42: Line 42:
 * [[EmailClients#Thunderbird|Thunderbird]]  * [[sv/EmailClients#Thunderbird|Thunderbird]]

Translation(s): English - Italiano - العربية - Русский - 简体中文 - Svenska

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debian Internet och Nätverksapplikationer


Portal/IDB/icon-network-32x32.png Denna portal tar upp ämnet Internet och Nätverksapplikationer. Teknisk jargong kan användas men bör förklaras.

Om du söker efter information rörande servermjukvara, besök portalen för Nätverkstjänster.


Web

Webbläsare

Insticksmoduler

Epost

Usenet News

  • slrn

  • tin - Konsollbaserad nyhetsläsare

Snabbmeddelanden

Dataöverföring och nedladdningar

Fjärrskrivbord

  • Krdc

  • rdesktop - Microsoft Remote Desktop Connection - console

  • tsclient - Microsoft Remote Desktop Connection - GUI

  • VNC

RSS-läsare


CategoryPortal | CategorySoftware | CategoryNetworkApplication