Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2017-08-30 20:24:19
Size: 3551
Editor: Diego Alonso
Comment: changed from "#language en" to "sv"
Revision 3 as of 2021-01-09 15:13:35
Size: 3557
Editor: nodiscc
Comment: update link to Samba/BuildingALinuxDomain
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 108: Line 108:
 * [[BuildingALinuxDomain]]  * [[Samba/BuildingALinuxDomain]]

Translation(s): বাংলা - Brasileiro - Deutsch - English - Español - Français - Indonesia - Italiano - Melayu - Svenska - 简体中文

http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Debian nätverkshantering


Portal/IDB/icon-network-32x32.png Denna portal tar upp ämnena nätverkskonfigurering och hur du konfigurerar nätverkstjänster. Tekniska termer kan användas.


Nätverkskonfigurering

Behöver översättas:

Nätverkstjänster

Utskrifter

Databaser

MySQL

  • LAMP: - Linux Apache MySQL PHP framework

DHCP

DNS

FTP

  • FTP-klienter och servrar

LDAP

Mail

Postfix

Exim

Mailinglisthanterare

Övervakning

NTP

PPP

Remote Display

Fildelning

NFS

Samba

Diskutdelning

SSH

SVN

Webserver

Apache

WebApplikationsservrar

IM

Ejabberd

IPSec VPN

  • ?IPsec mellan debianklienter och netscreen-brandväggar


CategoryPortal | CategoryNetwork | CategoryNetworkApplication