Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-01-23 19:39:08
Size: 3064
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2015-01-26 08:32:46
Size: 3055
Editor: kao
Comment: add a link to the vlc page
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
 * VLC (DebPkg:vlc)  * [[VLC]]

Translation(s) : English - Français - Italiano - العربية - Русский - Svenska - 简体中文http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Multimediamjukvara i Debian


Portal/IDB/icon-multimedia-32x32.png Denna portal hanterar ämnet multimediamjukvara. Tekniska termer kan användas men bör förklaras.


Spelarapplikationer

Ljud

Konsoll:

Användarvänliga:

Avancerade verktyg:

Video

Plugin

Ljud

Video

Servers

Ljud

Skapa Media

Ljud

Video

Undertexter

  • gaupol
  • gnome-subtitles
  • ksubtile
  • subtitleeditor

Konvertera Media

Video

Format som stöds

Ljud

  • Audio Media Support Matrix

WAV

MIDI

OGG

MP3

FLAC

SID

GBS

Adlib

Module

Audio CD

opencubicplayer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

madplay

+

ogg123

+

Bränna och hantera CD/DVD

Taggredigerare


ToDo : sammanfoga innehåll i Sound.


CategoryPortal | CategorySoftware