Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2015-01-26 08:32:46
Size: 3055
Editor: kao
Comment: add a link to the vlc page
Revision 3 as of 2015-11-05 16:47:42
Size: 3053
Editor: vauss
Comment: translation menu (thanks Beatrice Torracca)
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]] : [[Multimedia|English]] - [[fr/Multimedia|Français]] - [[it/Multimedia|Italiano]] - [[ar/Multimedia|العربية]] - [[ru/Multimedia|Русский]] - Svenska -
[[zh_CN/Multimedia|简体中文]]-~
~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]] : [[ar/Multimedia|العربية]] - [[Multimedia|English]] - [[fr/Multimedia|Français]] - [[it/Multimedia|Italiano]] - [[ru/Multimedia|Русский]] - Svenska - [[zh_CN/Multimedia|简体中文]]-~

Translation(s) : العربية - English - Français - Italiano - Русский - Svenska - 简体中文http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

Portal/IDB/logo_portal.png Välkommen till Multimediamjukvara i Debian


Portal/IDB/icon-multimedia-32x32.png Denna portal hanterar ämnet multimediamjukvara. Tekniska termer kan användas men bör förklaras.


Spelarapplikationer

Ljud

Konsoll:

Användarvänliga:

Avancerade verktyg:

Video

Plugin

Ljud

Video

Servers

Ljud

Skapa Media

Ljud

Video

Undertexter

  • gaupol
  • gnome-subtitles
  • ksubtile
  • subtitleeditor

Konvertera Media

Video

Format som stöds

Ljud

  • Audio Media Support Matrix

WAV

MIDI

OGG

MP3

FLAC

SID

GBS

Adlib

Module

Audio CD

opencubicplayer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

madplay

+

ogg123

+

Bränna och hantera CD/DVD

Taggredigerare


ToDo : sammanfoga innehåll i Sound.


CategoryPortal | CategorySoftware