Differences between revisions 2 and 4 (spanning 2 versions)
Revision 2 as of 2015-02-23 01:41:04
Size: 17977
Comment: Fix link
Revision 4 as of 2017-03-03 05:50:01
Size: 17910
Editor: PaulWise
Comment: #debian-blends has nothing to do with simple-cdd
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
 * '''[[irc://irc.debian.org/debian-blends|#debian-blends]]''':
https://wiki.debian.org/DebianPureBlends
Line 47: Line 49:
 * '''[[irc://irc.debian.org/debian-custom|#debian-custom]]''': https://wiki.debian.org/CDDT - https://wiki.debian.org/Simple-CDD - https://wiki.debian.org/DebianPureBlends

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Introduktion

IRC används för att få realtidshjälp online.

För att ansluta behöver du en IRC-klient.

Mer information kan hittas på GettingHelpOnIrc. Kanalen har sin egen FAQ.

Debians IRC-kanaler

Värdnamnet irc.debian.org är ett alias för irc.oftc.net. De flesta av Debians IRC-kanaler finns på nätverket OFTC:

https://wiki.debian.org/DebianPureBlends

#debian-kanaler har en Nätetikett.

Hur man skapar en ny #debian-* kanal

  • Gå med i kanalen du vill skapa (exempelvis: /join #debian-foo)

  • Registrera kanalen med en ordentlig beskrivning: /msg chanserv REGISTER #debian-foo <beskrivning>. Du läggs automatiskt till som MASTER.

  • Lägg till @debian-master som MASTER: /msg chanserv ACCESS #debian-foo ADD @debian-master MASTER

  • Lägg till @debian-chanop som CHANOP: /msg chanserv ACCESS #debian-foo ADD @debian-chanop CHANOP

  • Njut av din sprillans nya kanal!

Se även


Community