Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2015-02-23 01:23:28
Size: 1223
Comment: Initial Swedish translation
Revision 2 as of 2015-06-18 12:58:31
Size: 1231
Comment: Fix typo
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
 * För inte vara överdrivet off-topic.  * Försök att inte vara överdrivet off-topic.

Translation(s): English - Italiano - Romanian - Svenska


#debian-devel Nätetikett

Detta Nätetikettsdokument gäller #debian*-kanaler som inte har en egen policy dokumenterad.

 • Var hjälpsam.
 • Försök att inte vara överdrivet off-topic.
  • Försök att hålla diskussionen åtminstone grovt relaterad till kanalens ämne, speciellt om du inte (än) är en stammis i kanalen.
 • Identifiera dig om du deltar i diskussioner.
  • Vi önskar inte att invadera ditt privatliv men vi vill veta vilka vi talar med så vi kan känna igen dig på sändlistor, i felhanteringssystemet, osv. Att sätta din identitet i ircname-fältet är en god idé.
 • Mata inte trollen.
 • Ingen publik loggning.
 • Inga bottar.
 • Argumentera inte emot reglerna.
  • Detta inkluderar handlingar som utförts av kanaloperatörerna. Om du känner dig trakasserad av operatörerna, /msg'a dem artigt, eller försök att ansluta imorgon igen.
 • Ha kul.
 • Om du har en fråga, fråga inte för att fråga, fråga inte om någon använder applikationen <x>, utan bara kom och ställ din fråga.