Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


Introduktion

IRC används för att få realtidshjälp online.

För att ansluta behöver du en IRC-klient.

Mer information kan hittas på GettingHelpOnIrc. Kanalen har sin egen FAQ.

Debians IRC-kanaler

Värdnamnet irc.debian.org är ett alias för irc.oftc.net. De flesta av Debians IRC-kanaler finns på nätverket OFTC:

https://wiki.debian.org/DebianPureBlends

#debian-kanaler har en Nätetikett.

Hur man skapar en ny #debian-* kanal

Se även


Community