Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2020-10-07 10:29:08
Size: 2185
Editor: fioddor
Comment: New translation
Revision 6 as of 2021-11-30 16:57:32
Size: 2234
Comment: Dom -> de/dem, fix dead link
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
http://www.debian.org/intro/help - läs den officella sidan först! http://www.debian.org/intro/help - läs den officiella sidan först!
Line 32: Line 32:
Du kan besöka en [[DebianEvents|Debianevent]]. Du kan också ha en chans att hjälpa till att organisera eventet. Du kan besöka ett [[DebianEvents|Debianevent]]. Du kan också ha en chans att hjälpa till att organisera eventet.
Line 34: Line 34:
Där kommer du att möta Debianfolk och ha kul med dom. [[DebianDeveloper|Debianutvecklare]] kan också [[Keysigning|signera]] din GnuPG-nyckel om du ber dom. Där kommer du att möta Debianfolk och ha kul med dem. [[DebianDeveloper|Debianutvecklare]] kan också [[Keysigning|signera]] din GnuPG-nyckel om du ber dem.
Line 52: Line 52:
 * [[http://www.perrier.eu.org/debian/talks/foss-in-2007/contributing.pdf|Christian Perrier's very good slides about Contributing to Debian at FOSS.in]]  * [[https://web.archive.org/web/20190828195451if_/http://www.perrier.eu.org/debian/talks/foss-in-2007/contributing.pdf|Christian Perriers väldigt bra bildspel om att bidra till Debian FOSS.in]]

Translation(s): English - Español - Français - Italiano - 한국어 - Português (Brasil) - Русский - Svenska


  • Tveka inte till att förbättra innehållet på den här sidan!

http://www.debian.org/intro/help - läs den officiella sidan först!

Och sedan "Bidra till Debianprojektet"-delen av FAQen.

Introduktion

När du har installerat och använt Debian ett tag så kan du börja fundera på att hjälpa Debian.

Första steget att hjälpa Debian är att hjälpa andra Debiananvändare.

Du kan även göra en donation.

Håll kontakt med gemenskapen

En viktig del av Debianarbete är att interagera med Debiangemenskapen.

  • du kan prenumerera på mailinglistor

  • men en hel del koordination sker över IRC.

Debianevent

Du kan besöka ett Debianevent. Du kan också ha en chans att hjälpa till att organisera eventet.

Där kommer du att möta Debianfolk och ha kul med dem. Debianutvecklare kan också signera din GnuPG-nyckel om du ber dem.

Jobba på Debian

Det är en god idé att gå med i ett team och där kommer du att hitta folk som är ivriga att hjälpa dig.

Alla kan arbeta på dokumentationen eller på localisation. Du kan till och med börja nu!

Du kan jobba på buggrapporter

Om du har programmeringskunskaper kan du jobba på paket.

Du kan kontakta en mentor.

Se även