Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2012-11-15 04:01:11
Size: 1587
Comment: Link Swedish version of Xfce
Revision 5 as of 2012-11-16 20:50:53
Size: 1512
Comment: Fix some of my translation work
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
 * GPE-handdatormiljön och Maemo, Nokias Internet Tablet-ramverk
 * The GPE Palmtop Environment and Maemo, Nokia's internet t
ablet-ramverk använder även dom GTK+ som grund.
 * Handdatormiljön GPE och Maemo, Nokias Internet Tablet-ramverk använder även dom GTK+ som grund.

Translation(s): English - Français - Italiano - Svenska


GTK är en förkortning på Gimp ToolKit. Det skapades ursprungligen för grafikprogrammet GIMP , the GIMP Toolkit - forkortas GTK+ - och är en av dom två mest använda biblioteken för fönstersystemet X, och används för att skapa grafiska användargränssnitt. Det är officiellt känt som GTK+, men det lilla '+' utelämnas ofta när man namnger det.

  • Gnome och Xfce använder sig av GTK.

  • GTK+ och Qt-ramverket har ersatt Motif, som förr var det mesta använda biblioteket för X-komponenter.

Licensierad under LGPL-licensen (GNU Lesser General Public License), är GTK+ fri mjukvara (och open source), och är en del av GNU-projektet.

Skrivbordsmiljöer och Fönsterhanterare som använder GTK

  • GNOME-miljön använder sig av GTK+ som grund, vilket innebär att program som är skrivna för GNOME använder GTK+ som verktyg.
  • Xfce använder det också som grund, men dess applikationer är inte beroende på lika många program. (Detta är skillnaden på att vara ett "GNOME"-program och att vara ett "GTK+-program".)
  • Handdatormiljön GPE och Maemo, Nokias Internet Tablet-ramverk använder även dom GTK+ som grund.
  • Fluxbox använder GTK+.

Resurser