Detta är en wikisida för Support och dokumentation för [http://www.debian.org Debian]-projektet, och ett sätt för utvecklarna att kommunicera på. Som alla andra wikisidor är denna wiki under konstant uppdatering, och du är välkommen med dina ändringar. Om du letar efter någonting speciellt, kan du använda FindPage.

DebianHosting

Flera firmor erbjuder dedicerade Debian-servrar, eller tjänster på en Debian-server inom kort tid. På DebianHosting kan du se vem du kan vända dig till.

Officiella och inofficiella nyheter om Debian

?Include(FrontPageNewsFeed)

För användare

För utvecklare

Underprojekt

Meta

Other Languages