Differences between revisions 37 and 38
Revision 37 as of 2013-05-06 09:08:06
Size: 5699
Comment: Sync with English original - Remove the compromise message, Fix frontpage image
Revision 38 as of 2013-06-22 12:59:05
Size: 5753
Comment: Add info about 7.1, and also replace "släppt" with "utgiven"
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 32: Line 32:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2013/20130504|{{attachment:FrontPage/roundedwheezy.png|Debian 6.0 Released|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0.0 (Wheezy) släppt'''<<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Uppdatering släppt'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) släppt'''<<BR>><<BR>>[[sv/DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]|| ||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2013/20130504|{{attachment:FrontPage/roundedwheezy.png|Debian 6.0 Released|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-06-15: Debian 7.1 Uppdatering utgiven'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0.0 (Wheezy) utgiven'''<<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Uppdatering utgiven'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) utgiven'''<<BR>><<BR>>[[sv/DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]||

Debian 6.0 Released


2013-06-15: Debian 7.1 Uppdatering utgiven
2013-05-04: Debian 7.0.0 (Wheezy) utgiven
2013-02-23: Debian 6.0.7 Uppdatering utgiven
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) utgiven

Debianutgåvor
Hämta
Installationsguide
Versionsfakta
Nyheter (i386)
Uppgradera (i386)
Saker att vara medveten om (i386)
ErrataDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Nyheter
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Introduktion
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Installation
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Gemenskap

Användare
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Skrivbord
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Mjukvara
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Hårdvara
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Pakethantering

Administratörer
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Systemadministration
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Nätverkstjänster
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Kommandoradsgränssnitt

Utvecklare
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debianutveckling
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programmering
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Utvecklingsverktyg

Denna wiki är en support- och dokumentationsresurs för Debian-projektet. Vem som helst kan redigera den och vi behöver din hjälp för att göra den bättre.

För att hitta runt: FindPage | WordIndex | TitleIndex | RecentChanges | RandomPage

Se DebianWiki/Contact om du behöver kontakta personerna bakom denna wiki. Wiki migrationsstatus.


CategoryProjectNews