Differences between revisions 35 and 36
Revision 35 as of 2013-02-24 10:09:30
Size: 5924
Comment: Sync with english original
Revision 36 as of 2013-05-05 10:02:45
Size: 5976
Comment: Sync with english original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 33: Line 33:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2011/20110205a|{{attachment:FrontPage/bannersqueeze.jpg|Debian 6.0 Released|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Uppdatering släppt'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) släppt'''<<BR>><<BR>>[[sv/DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]|| ||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2013/20130504|{{attachment:FrontPage/bannersqueeze.jpg|Debian 6.0 Released|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0.0 (Wheezy) släppt'''<<BR>>'''2013-02-23: Debian 6.0.7 Uppdatering släppt'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) släppt'''<<BR>><<BR>>[[sv/DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]||

Sent i December 2012 upptäcktes ett säkerhetsintrång på wiki.debian.org. Som en säkerhetsåtgärd återställde wikiadministratörerna alla lösenord. Om du inte kan logga in på ditt konto, måste du återhämta ditt lösenord.

Debian 6.0 Released


2013-05-04: Debian 7.0.0 (Wheezy) släppt
2013-02-23: Debian 6.0.7 Uppdatering släppt
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) släppt

Debianutgåvor
Hämta
Installationsguide
Versionsfakta
Nyheter (i386)
Uppgradera (i386)
Saker att vara medveten om (i386)
ErrataDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Nyheter
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Introduktion
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Installation
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Gemenskap

Användare
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Skrivbord
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Mjukvara
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Hårdvara
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Pakethantering

Administratörer
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Systemadministration
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Nätverkstjänster
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Kommandoradsgränssnitt

Utvecklare
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debianutveckling
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programmering
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Utvecklingsverktyg

Denna wiki är en support- och dokumentationsresurs för Debian-projektet. Vem som helst kan redigera den och vi behöver din hjälp för att göra den bättre.

För att hitta runt: FindPage | WordIndex | TitleIndex | RecentChanges | RandomPage

Se DebianWiki/Contact om du behöver kontakta personerna bakom denna wiki. Wiki migrationsstatus.


CategoryProjectNews