Differences between revisions 22 and 23
Revision 22 as of 2012-11-12 15:00:26
Size: 5609
Comment: Link the Swedish version of DebianDevelopment
Revision 23 as of 2012-11-12 20:36:25
Size: 5612
Comment: Link the Swedish version of DebianWiki
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
||<style="text-align: left; border: 0px hidden">Denna wiki är en support- och dokumentationsresurs för [[http://www.debian.org|Debian]]-projektet. Vem som helst kan redigera den och [[DebianWiki|vi behöver din hjälp]] för att göra den bättre.|| ||<style="text-align: left; border: 0px hidden">Denna wiki är en support- och dokumentationsresurs för [[http://www.debian.org|Debian]]-projektet. Vem som helst kan redigera den och [[sv/DebianWiki|vi behöver din hjälp]] för att göra den bättre.||