Differences between revisions 13 and 14
Revision 13 as of 2011-03-10 20:37:22
Size: 3528
Editor: HenriLeFoll
Comment:
Revision 14 as of 2012-11-10 01:13:39
Size: 5579
Comment: Update Swedish translation to latest version of english original
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from StartSida
#language sv
### One problem with this plan is that your new awesome page
### is probably incomplete, needs polishing, and is not ready
### to be one click away from the front page of the Debian wiki
### The content on this front page reflects on the Debian project;
### we don't need lots of links to half-completed pages here.
###
### The other problem with this plan is that if everyone does that, the
### front page becomes an ungodly mess, that no-one reads. This has
### happened several times, and been cleaned up by _deleting_
### lots of links. To avoid that happening to your link, try to find other
### relevant pages to link to it instead. If such a page doesn't exist,
### create one. For example, if you've written a tip about configuring
### $SOME_PROGRAM in Debian, don't slap a link to it onto the
### front page. Instead, look for a page listing such tips, and add
### your page to it. If such a tips page doesn't exist, create one, and
### move any other tips from the front page to it. Make the wiki better
### organised, not just bigger!
###
### If you'd still like to see your page featured on the front page,
### consider using the SpotLight, below, for this. This can be used to
### let your page show up on the front page, until the next big
### thing comes along.
###
### Thank you for reading this and for contributing to the wiki.
### -- Joey Hess <joeyh@debian.org>
##
##TEMPORARY Lenny banner:
##||<tablestyle="text-align: center;width: 100%;border: 0px hidden">||
##||<style="text-align: center; width: 100%;border: 0px hidden">http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png||
##||<style="text-align: center; width: 100%;border: 0px hidden">~+Welcome to Debian Wiki+~||
||<tablestyle="width:100%;border:0 hidden; vertical-align: top;">||
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2011/20110205a|{{attachment:FrontPage/bannersqueeze.jpg|Debian 6.0 Released|width=350, height=300}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''2012-09-29: Debian 6.0.6 Uppdatering Släppt'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) Släppt'''<<BR>><<BR>>[[DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]~-<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (i386)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (i386)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (i386) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]||
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top">||
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top"><<BR>><<BR>>||


###||||||<tablestyle="text-align: center;width: 100%;border: 0px hidden">||
###||<style="width: 33%;text-align: center; border: 0px hidden">||<style="width: 33%;text-align: right; border: 0px ###hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png}} [[DebianWiki|Contribute to this wiki]]||

||||||||<tablestyle="width: 100%;line-height: 2em; font-size: .7em; background:#cd6060; vertical-align: top">||
||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[News|Nyheter]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[DebianIntroduction|Introduktion]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[QuickInstall|Installation]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[Community]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Användare'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[DesktopEnvironment|Skrivbord]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[Software|Mjukvara]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[Hardware|Hårdvara]] <<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[PackageManagement|Pakethantering]] <<BR>> ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Administratörer'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[SystemAdministration|Systemadministration]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[Network|Nätverkstjänster]]<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[CommandLineInterface|Kommandoradsgränssnitt]] ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Utvecklare'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[DebianDevelopment|Debianutveckling]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[ProgrammingLanguage|Programmering]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[ProgrammingApplication|Verktyg]]||
Line 5: Line 45:
||<tablestyle="text-align: left;width: 100%;border: 0px hidden">||
||<style="text-align: left; border: 0px hidden">Denna wiki är en support- och dokumentationsresurs för [[http://www.debian.org|Debian]]-projektet. Vem som helst kan redigera den och [[DebianWiki|vi behöver din hjälp]] för att göra den bättre.||
||För att hitta runt: FindPage | WordIndex | TitleIndex | RecentChanges | RandomPage ||
||See [[DebianWiki/Contact]] om du behöver kontakta personerna bakom denna wiki. Wiki [[MigrationStatus|migrationsstatus]].||
Line 6: Line 50:
Detta är en wikisida för Support och dokumentation för [[http://www.debian.org|Debian]]-projektet, och ett sätt för utvecklarna att kommunicera på. Som alla andra wikisidor är denna wiki under konstant uppdatering, och du är välkommen med dina ändringar. Om du letar efter någonting speciellt, kan du använda FindPage.
||||<tablestyle="width: 90%">'''DebianHosting'''||<style="background-color: #E0E0FF;">Flera firmor erbjuder dedicerade Debian-servrar, eller tjänster på en Debian-server inom kort tid. På DebianHosting kan du se vem du kan vända dig till.||

= Officiella och inofficiella nyheter om Debian =
### View FrontPageNews for more info.
<<Include(FrontPageNewsFeed)>>

= För användare =

 * [[DebianIntroduction]] - Vad är Debian? Var kan jag hitta Debian?
 * [[WhyDebian]] - Varför använda Debian istället för någon annan Unix/Linux?
 * [[DebianInstall]] - OK, du vill installera Debian? Läs denna guide.
 * [[DebianNetworkInstall]] - Hur man installerar Debian över ett nätverk, till exempel Internet
 * [[DebianHosting]] - Önskar du en server med Debian så fort som möjligt?
 * [[FromWindowsToDebian]] - Önskar du gå från Windows till Debian ? Läs denna guide!
 * [[DebianResources]] - Externa resurser för Debian
 * [[MeetDebian]] - Debian på konferanser och utställningar
 * [[DebianSystem]] - Dokumentation om programvaran som finns i Debian
 * [[DebianReleases]] - Hur de olika utgåvorna Debian kommer till

= För utvecklare =

 * [[OngoingTransitions]] - Information om paket som är i en övergångsfas i Debian.
 * [[Status/Unstable]] - Vilka problem som finns i unstable nu.
 * [[LowThresholdNmu]] - Paket där NMU kan ske utan väntetid.
 * [[ComaintainersAreWelcome]] - Utvecklare som önsker hjälp med att underhålla sina paket.
 * [[CategoryEtchReleaseRecertification]] - Vilka arkitekturer lämpar det sig att ge ut för etch (nästa version av Debian).
 * [[EtchTODOList]]
 * [[qa.debian.org]]
 * [[DebianMachines]] - Användning av utvecklarmaskiner för att rätta till arkitektur-specifika problem med paket
== Underprojekt ==

 * [[ArmEabiPort]] - Projekt för att skapa en ny "ARM"-arkitektur (förklaring om varför hittar du på sidan)
 * [[DebianDesktop]]
 * [[DebianEdu]] - Fri programvara för skolor (aka SkoleLinux).
 * [[DebianInstaller]] - Utveckling av installationsrutiner.
 * [[http://live.debian.net/wiki|DebianLive]] - Debian på en [[LiveCD]] och verktyg för att installera på [[harddisk]] på [[USB]]-minnen.
 * [[DebianScience]] - Fri programvara för forskning.
 * [[Embedded_Debian]] - Verktyg för att bygga Debian för små enheter
 * [[Games/Development]] - Spel för Debian.
 * [[FriendsOfDebian]]
 * [[DebianEvents]] - Arrangemang där folk från Debian-projektet är involverade
 * [[XStrikeForce]] - Underhåll av paket för X-fönstersystemet i Debian.
 * [[Teams/TeXTaskForce]] - Underhåll av TeX-system i Debian och utveckling av en policy för Tex i Debian
 * [[http://pkg-grass.alioth.debian.org/cgi-bin/wiki.pl|DebianGis]] - Underhåll och paketering av GIS-relaterade program och verktyg.
 * Andra CustomDebian
 * [[Java]] - Java i Debian, vägen mot en friare versioner av Java

= Meta =

 * [[DebianWiki]] - Information om denna wiki, hur man loggar in, och hur man redigerar sidor.
 * [[DebianWiki/ConventionsDiscussion]] - diskussion om innehållet på dessa sidor.
CategoryProjectNews