Differences between revisions 50 and 51
Revision 50 as of 2017-06-19 21:07:29
Size: 5759
Editor: ?AurélienCouderc
Comment:
Revision 51 as of 2017-07-27 22:06:45
Size: 5793
Editor: ?AurélienCouderc
Comment: Match homepage appearance with english
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 31: Line 31:
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2017/20170617|{{attachment:FrontPage/softWaves_wiki_banner_v3.png|Debian 9 "Stretch" utgiven}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> (<<DebianCodename(stable)>>) utgiven'''<<BR>>'''2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) utgiven'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) utgiven'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) utgiven'''<<BR>><<BR>>[[sv/DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (amd64)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (amd64)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (amd64) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]||
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top">||
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top"><<BR>><<BR>>||
||<|10 style="text-align:center;border:0 hidden">[[http://www.debian.org/News/2017/20170617|{{attachment:FrontPage/softWaves_wiki_banner_v3.png|Debian 9 "Stretch" utgiven}}]]||<: style="width:220pt;border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top;text-align: left;"><<BR>>'''<<DebianDate(stable)>>: Debian <<DebianVersion(stable)>> (<<DebianCodename(stable)>>) utgiven'''<<BR>>'''2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) utgiven'''<<BR>>'''2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) utgiven'''<<BR>>'''2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) utgiven'''<<BR>><<BR>>[[sv/DebianReleases|Debianutgåvor]]<<BR>>[[http://www.debian.org/CD/|Hämta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/installmanual|Installationsguide]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes|Versionsfakta]]<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-whats-new.html|Nyheter]] (amd64)<<BR>>[[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-upgrading.html|Uppgradera]] (amd64)<<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-information.html|Saker att vara medveten om]] (amd64) <<BR>> [[http://www.debian.org/releases/stable/errata|Errata]]||
||<style="border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top">||
||<style="border:0 hidden;background:#fafaf5;vertical-align: top"><<BR>><<BR>>||
Line 39: Line 39:
||||||||<tablestyle="width: 100%;line-height: 2em; font-size: .7em; background:#cd6060; vertical-align: top">||
||<
style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[sv/News|Nyheter]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[sv/DebianIntroduction|Introduktion]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[sv/QuickInstall|Installation]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[sv/Community|Gemenskap]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Användare'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[sv/DesktopEnvironment|Skrivbord]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[sv/Software|Mjukvara]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[sv/Hardware|Hårdvara]] <<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[sv/PackageManagement|Pakethantering]] <<BR>> ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Administratörer'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[sv/SystemAdministration|Systemadministration]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[sv/Network|Nätverkstjänster]]<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[sv/CommandLineInterface|Kommandoradsgränssnitt]] ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Utvecklare'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[sv/DebianDevelopment|Debianutveckling]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[sv/ProgrammingLanguage|Programmering]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[sv/ProgrammingApplication|Utvecklingsverktyg]]||
||||||||<tablestyle="width: 100%;line-height: 2em; font-size: .9em; background:#557a80; vertical-align: top" style="border:3pt solid #557a80;">||
||<style="b
ackground:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[sv/News|Nyheter]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[sv/DebianIntroduction|Introduktion]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[sv/QuickInstall|Installation]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[sv/Community|Gemenskap]] <<BR>>||<style="background:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Användare'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[sv/DesktopEnvironment|Skrivbord]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[sv/Software|Mjukvara]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[sv/Hardware|Hårdvara]] <<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[sv/PackageManagement|Pakethantering]] <<BR>> ||<style="background:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Administratörer'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[sv/SystemAdministration|Systemadministration]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[sv/Network|Nätverkstjänster]]<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[sv/CommandLineInterface|Kommandoradsgränssnitt]] ||<style="background:#fafaf5;width: 25%;vertical-align: top">'''Utvecklare'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[sv/DebianDevelopment|Debianutveckling]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[sv/ProgrammingLanguage|Programmering]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[sv/ProgrammingApplication|Utvecklingsverktyg]]||

Debian 9 "Stretch" utgiven


2018-03-10: Debian 9.4 (stretch) utgiven
2015-04-25: Debian 8.0 (Jessie) utgiven
2013-05-04: Debian 7.0 (Wheezy) utgiven
2011-02-05: Debian 6.0.0 (Squeeze) utgiven

Debianutgåvor
Hämta
Installationsguide
Versionsfakta
Nyheter (amd64)
Uppgradera (amd64)
Saker att vara medveten om (amd64)
ErrataDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Nyheter
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Introduktion
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Installation
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Gemenskap

Användare
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Skrivbord
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Mjukvara
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Hårdvara
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Pakethantering

Administratörer
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Systemadministration
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Nätverkstjänster
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Kommandoradsgränssnitt

Utvecklare
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debianutveckling
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programmering
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Utvecklingsverktyg

Denna wiki är en support- och dokumentationsresurs för Debian-projektet. Vem som helst kan redigera den och vi behöver din hjälp för att göra den bättre.

För att hitta runt: FindPage | WordIndex | TitleIndex | RecentChanges | RandomPage

Se DebianWiki/Contact om du behöver kontakta personerna bakom denna wiki. Wiki migrationsstatus.


CategoryProjectNews