Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2016-11-26 19:20:02
Size: 1814
Editor: ?AntonioGómez
Comment:
Revision 3 as of 2018-09-21 11:03:51
Size: 1858
Editor: PengouinPdt
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DesktopDefaultSettings|English]] - [[it/DesktopDefaultSettings|Italiano]] - Svenska - [[es/DesktopDefaultSettings|Español]]-~||<style="text-align: right;border: 0px hidden"> (!) [[/Discussion|Discussion]]|| ||<tablestyle="width: 100%;" style="border: 0px hidden">~-[[DebianWiki/EditorGuide#translation|Translation(s)]]: [[DesktopDefaultSettings|English]] - [[fr/DesktopDefaultSettings|Français]] - [[it/DesktopDefaultSettings|Italiano]] - [[es/DesktopDefaultSettings|Español]] - Svenska -~||<style="text-align: right;border: 0px hidden"> (!) [[/Discussion|Discussion]]||

Translation(s): English - Français - Italiano - Español - Svenska

(!) ?Discussion


Moderna skrivbordsmiljöer tillåter dig att använda alternativa konfigurationsuppsättningar (eller att kombinera olika konfigurationsuppsättningar).

Ett problem är att varje skrivbordsmiljö, och freedesktop använder sig alla av olika sätt att aktivera/deaktivera dessa konfigurationsuppsättningar.

  • Paketet desktop-profiles löser detta genom att ge ett gemensamt sätt att kontrollera aktivering/deaktivering av sådana konfigurationsuppsättningar för alla skrivbordsmiljöer.

Då återstår dock problemet med att skapa sådana konfigurationsuppsättningar, men det gör det lätt för olika idéer angående vad som är standardinställningen att leva sida vid sida, och slåss om marknadsandelar.

Undersök filerna under /etc. En del skrivbordsmiljöer tillåter dig att förkonfigurera proxies, javascript och kak-policy osv. Gällande KDE kan du även se http://techbase.kde.org/SysAdmin för mer information angående konfigurationen, bland annat hur man gör inställningar oföränderliga för användare.

Installera ikoner

När du installerar ett program så kan det kopiera en fil programnamn.desktop till /usr/share/applications. Detta räcker för att få en programstartare i skrivbordspanelen och skrivbordsmenyn oavsett vilken skrivbordsmiljö du använder. (Xfce, GNOME eller KDE).